Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Hvor mange ganger kjøres foo(), baz() og bar().

Code Block
titlefor loops
function secretfunction()
 for i = 1:3
  foo()
  for j = 1:4
   baz()
   for k=1:5
    bar()
   end
  end
 end
end
Expand
titleSvar
Code Block
foo() : 3
baz() : 12
bar() : 60