Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppgave 1 - Variabler

 1. Opprett en variabel fornavn og gi den fornavnet ditt som verdi.
 2. Opprett en variabel etternavn og gi den etternavnet ditt som verdi.
 3. Opprett en variabel fodtAar og gi den årstallet som du ble født i som verdi.
 4. Opprett en variabel detteAar og gi den verdien til året i år(2018).
 5. Finn differansen mellom variablene detteAar og fodtAar og legg den inn i en ny variabel, alder.
 6. Skriv følgende ut til skjermen: Mitt navn er fornavn etternavn.
 7. Skriv ut følgende til skjermen: Jeg er alder år gammel.

Oppgave 2 - Mer om variabler

 1. Basert på familiesituasjonen din, lag variabler som du kaller morAlderfarAlderbrorAldersosterAlder osv. og gi disse variablene riktige verdier.
 2. Regn ut summen av aldrene til alle i familien din, og legg denne verdien i en variabel familieSum.
 3. Finn den gjennomsnittlige alderen i familien, og legg denne verdien i en variabel som du kaller familieGjennomsnitt
 4. Skriv ut følgende til skjermen: Familien er til sammen familieSum år gammel, med en snittalder på familieGjennomsnitt år.

Oppgave 3 - Betingelser

 1. Lag to matematiske betingelser som er sanne og to som er usanne. Et eksempel på en sann betingelse er "2 > 1". 

  Videre i denne oppgaven er vi gitt variablene:  a = 2, b = 5, c = 10.
 2. Avgjør om følgende betingelser blir True eller False
  • a < b
  • b >= 2 
  • c == 9 
  • c >= c 
  • a > c - b
  • c == a * b 
  • 100 > 99 and b == 5 
  • a == b or c > b
  • not b == 3
  • a != 3

Oppgave 4 - Forståelse av if-setninger og betingelser

Det du skal gjøre her er å bestemme verdiene til variablene abcde og f etter at programmet har kjørt ferdig (dvs. hva blir skrevet ut av dette programmet?)

# Initialisering (dette er kun variabler som blir tilegnet en verdi)
a = 20
b = 40
c = 20
d = 40
e = 30
f = 15
# Eksekvering (her blir variablene brukt)
if a < b:

a = b
b = 10

if c == 20:

d = 13

else:

d = 17

if e > f:

d = 100

Utskrift av kode (her blir variablene skrevet ut)
print("Den nye verdien til a er " + str(a))  #ekvivalent med print("Den nye verdien til a er",a) bare at tallet gjøres om til en streng
print("Den nye verdien til b er " + str(b))
print("Den nye verdien til c er " + str(c))
print("Den nye verdien til d er " + str(d))
print("Den nye verdien til e er " + str(e))
print("Den nye verdien til f er " + str(f))
 


Oppgave 5 - Bruk av elif

Vi er gitt tre rom som har plass til et ulikt antall personer:

Rom 1100 personer
Rom 280 personer
Rom 340 personer

Be bruker om hvor mange personer som skal plasseres på rommet og skriv deretter et lite program som finner det minste rommet som kan brukes som garanterer at alle får plass. For å løse oppgaven skal du benytte deg av if og elif! Husk å ta høyde for alle mulige input, og dersom antall personer er større enn 100 skal det skrives ut "Ingen av rommene har høy nok kapasitet". Dersom brukeren skriver inn færre enn 0 personer skal det skrives ut "Ugyldig input, input må være positivt".

Eksempel på kjøring
Hvor mange personer er dere? 75
Et rom med 80 plasser kan brukes
>>> 
Hvor mange personer er dere? 120
Ingen av rommene har høy nok kapasitet
>>> 
Hvor mange personer er dere? 5
Et rom med 40 plasser kan brukes
 • No labels