Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[ITGK forside[Foiler] [Pensum[Videoer[Øvinger] [Eksamensoppgaver] [Oppgavesamlinger] [Min Side] [Piazza 2016] [Ofte stilte spørsmål]

Søk i Python: 

Teori-Forelesninger

DR = Digital Representasjon. HW = HardWare. Net = Nettverk. Alg = Algoritmer. SU = SystemUtvilking.

UkeLærerTema / InnholdLast ned vedleggFeedback
35AlleBrukes til introduksjon av faget. Se programmerings-sidene for Python eller Matlab. Uke 35
36AlleBrukes til intensiv programmeringsundervisning for å komme fort i gang med øvingene. Se programmerings-sidene for Python  eller Matlab. Uke 36
37

Terje

HW: Datamaskinens oppbygning. Transistorer.Teori - uke37 Hardware.pdfUke 37
38TerjeHW: prosessorens 5 deler, primærminnets virkemåte, «Fetch-Execute» kretsløpet, eksterne enheter, operativsystemet.Teori - uke38 FetchExecute.pdfUke 38
39AndersDR: Tekst og tall (kapittel 7, side 61-86)

Teori - uke39 Digital-representasjon-del-1.pdf

Uke 39
40AndersDR: Sampling, lagringsformater og behandling av bilder og lyd (kapittel 8, side 87-121)Uke40-digital-representasjon-del-2-2016.pdfUke 40
41Rune

Net: Motivasjon, analog/digital, meldingskomponenter, feildeteksjon, teknologisk utvikling (Nettverk1.mp3)

Uke 41-Nettverk, del 1Uke 41
42Yngve

Net: Internett historikk & arkitektur, aksessteknologier, IP protokollen (Lyd: IntroMovie.mp3, Nettverk2.mp3)
YouTube-video som forklarer båndbredde og forsinkelse (forsinkelse er ikke pensum)

Uke42 - Nettverk_del2

Uke 42
43RuneNet: Krav til nett, sikkerhet, sikker kommunikasjon (Nettverk3.mp3)Uke43 - Nettverk_del3Uke 43
44YngveNet: Del 4 av 4 Uke 44
45Alf Inge

Alg: kapittel 5 (foiler både for uke 44 og 45). Matlab-versjon (-M.pdf) og Python-versjon (-P.pdf)
(de to versjonene er nesten identiske, da programeksempler bruker pseudokode)

Teori-Algoritmer-M.pdf
Teori-Algoritmer-P.pdf

Uke 45
46Alf Inge(Se slides uke 44, fortsetter der vi avsluttet sist) Uke 46
47 Teoritimen denne uka brukes til oppsummering av programmering (Matlab/Python)Lysark i Programmerings-tabellen

 

Uke 47
48 

Teoritimen denne uka brukes forskjellig i de forskjellige parallellene. Se nyhet på forsiden.

Piazza.com tilgjengelig for spørsmålUke 48

Python

AIW = Alf Inge Wang, GS = Guttorm Sindre, TR = Terje Rydland

UkeLærerFoilerInnholdLast ned vedleggTilbakemeldinger
35 Foiler Alf Inge ; GuttormIntroduksjon til faget og øvingsopplegget Uke 35
35 Foiler Alf Inge ; GuttormHva er IKT og sentrale begreper, IKT historie, ulike typer datamaskiner, forstå din egen datamaskinNotat-foiler-AIW 
35 

Foiler Alf Inge ; Guttorm

 

Kap 1, 2.7: Omgivelse, prompt, program, kalkulator

Notat-Python-test-GS

Video: Aritmetiske operatorer (del 1)

Video: Aritmetiske operatorer (del 2)

 
36 

Foiler Alf Inge ;

Guttorm

Foiler Terje

Kap 2: Designe et program, skrive ut til skjermen, variable, lese fra tastatur

Kodeeksempler Alf Inge

Kodeeksempler Guttorm

Video: Variable og tilordning

Video: Utskrift (del 1)

Video: Utskrift (del 2)

Video: Input fra tastatur

Prog-eksempel: Sylinder

Eksempler, Terje

Uke 36
37 

Foiler Alf Inge 

Guttorm

Foiler Terje

Kap 3: Betingelser og logiske uttrykk

Kodeeksempel - AIW

Video: Betingelser, relasjonsoperatorer

Video: and,or,not - EKS: Skuddår 

Video: if-setning - Skuddår (Del 1)

Video: nøstet if-setning - Skuddår (Del 2)

Video: if-elif-else - Skuddår (Del 3)

Video: if-setning med and/or/not - Skuddår (Del 4)

Video: if-setninger - Skuddår (Del 5) - Komplett

Kode eksempler Alf Inge

Kodeeksempler Guttorm

Uke 37
38 

Foiler Alf Inge 

Foiler Guttorm

Foiler Terje

Kap 4: Løkker (while-løkker og for-løkker):

Kodeeksempler Alf Inge

Kodeeksempler Guttorm

Kodeeksempler Terje

Video: For-løkker, div. småeksempler

Video: Løkker: for og while. Latterprogram

Uke 38
39 

Foiler Alf Inge/Terje

Foiler Guttorm

Kap 5.1-5.7: Definisjon og bruk av enkle funksjoner.

Kodeeksempler Alf Inge/Terje

Kodeeksempler Guttorrm

Video: Enkle funksjoner - sang-eksempel

Video: Parameteroverføring (latterfunksjon)

Video: Lokale og globale variable (Fylkesmann)

Video: Parameteroverføring (Fylkesmann)

Uke 39
40 

Foiler Alf Inge

Foiler Guttorm

Foiler Terje (notater)

Kap 5.7-5.10: Funksjoner med retur og moduler

Kodeeksempler Alf Inge

Kodeeksempler Guttorm

Video: Enkel funksjon med returverdi (sirkel)

Video: Funksjon Avrunding, Del 1

Video: Funksjon Avrunding, Del 2

Video: Funksjon/modul, norsk alfabetisk sammenlign

Uke 40
41 

Foiler Alf Inge

Foiler Guttorm

Foiler Terje

Kap 7: Lister og tupler

Kodeeksempler Alf Inge

Kodeeksempler Guttorm

Kodeeksempler Terje

Hangman (Terje)

Video: Løkker og lister (1) Lage lister

Video: Løkker og lister (2) Aggregering

Video: Løkker og lister (3) Enkle betingelser

Video: Løkker og lister (4) Mer betingelser

Video: Løkker og lister (5) Endre elementer

Video: Løkker og lister (6) Fjerne elementer

Video: Løkker og lister (7) Sette inn element

Video: Løkker og lister (8) Flette to lister

Video: Løkker og lister (9) To relaterte lister

Video: Løkker og lister (10) Indirekte oppslag

Video: Lister, kopiering, muterbarhet

Video: 2D-lister, matriser

Video: 2D-lister, matriseaddisjon

Video: tupler og modulo-funksjoner (LANG)

Uke 41
42 

Foiler Alf Inge

Foiler Guttorm

Foiler Terje

Kap 8: Mer om strenger

(tar også noe mer om lister / 2D-lister hvis tid, siden dette er vanskeligere enn strenger)

Kodeeksempler Alf Inge

Kodeeksempler Guttorm

Video: Strenger - Rotasjonskoding

Video: Strenger - Sangtekst med besifring (LANG)

Video: Strenger - Fornavn Etternavn

Uke 42
43 

Foiler Alf Inge

Guttorm

Foiler Terje

Kap 6: Filer og unntak (exceptions)

Kodeeksempler_Alf_Inge

Kodeeks fra foiler, Terje

Kodeeksempler Guttorm

Video: Fil, lesing EKS: Valutaanalyse

Video: Fil, unntaksbehandling (Valutaanalyse del 2)

Video: Fil,skriving (Valutaanalyse del 3)

Video: Fil, skriving, unntak (Valutaanalyse del 4)

Video: Unntakshåndtering (1) - enklest mulig

Uke 43
44 

Foiler Alf Inge

Foiler Guttorm

Foiler Terje

Kap 9: Oppslagslister (dictionaries) og mengder (sets)

Kodeeksempler Alf Inge

Kodeeksempler Guttorm

Eksempler fra foiler, Terje

Video: Mengder. EKS: Fjellturer

Video: Dictionary, EKS: Morsesignaler

Video: Dictionary. EKS: Anagrammer

Video: Dictionary og serialisering. Anagrammer (2)

Uke 44
45 

Foiler Alf Inge

Foiler Guttorm

Foiler Terje

Kap 12: Rekursjon, Algoritmer

Kodeeksempler_Alf_Inge

Kodeeksempler Guttorm

Video: Rekursjon. EKS: Fakultet

Kodeeksempler Terje

Uke 45
46 

Foiler Alf Inge

Foiler Guttorm

Foiler Terje

Lage et litt større system ved hjelp av Python og bruke alt av pensum i Python.

Hybelregnskap_Alf_Inge

Kodeeksempler Guttorm

Kodeeksempel Terje

Uke 46
47 

Foiler Alf Inge

Foiler Guttorm

Foiler Terje

Repetisjon av utvalgte tema i Python: Filbehandling, Dictionaries, 2D lister, Unntak/Exception

 

Kodeeksempler Alf Inge

Kodeeksempler Guttorm

Eksempler Terje (ny)

Uke 47
48 

Foiler Alf Inge / Guttorm

Foiler Terje

Foiler fra spørretime i faget:

Kahoot! - oppsummering av teori , Spill sammen med klassen i Ghost-mode

 

  
48  Intro til Eksamensperiode 1. klasse  

 

Øvingsforelesninger

  oppgaver4

UkeLærerFoilerInnholdLast ned vedleggTilbakemeldinger
35Orakelet Orakelkontoret stiller med info om IT på NTNU og
hjelp til installasjon av Python og oppsett på egen maskin.
Ta med egen PC. 
36Kristoffer

ovingsforelesning1

Introduksjon. Praktisk informasjon. Litt Øving 1 oppgaver kristoffer.hagen(at)idi.ntnu.no
37Kristofferovingsforelesning2Øving 2: If-setningeroppgaver2 
38Kristofferovingsforelesning3Øving 3: For- og whileløkker.oppgaver3 
39Kristofferovingsforelesning5Øving 5: Funksjoneroppgaver4 
40  Auditorieøving  
41Kristofferovingsforelesning6Øving 6: Lister (og funksjoner)oppgaver6 
42Kristofferovingsforelesning7Øving 7: Strenger, lister, og funksjoneroppgaver7 
43Kristofferovingsforelesning9Øving 9: Dictionaries, sets, og exceptionsoppgaver9 
44  Auditorieøving  
45Kristofferovingsforelesning10Øving 10: Rekursjon, sudoku oppgaveroppgaver10 
      

 

 

  • No labels