Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DENNE WIKI-SIDEN ER UTDATERT FRA OG MED HØST 2019. BRUK BLACKBOARD-SIDENE FOR ITGK FOR OPPDATERT INFORMASJON.

Ingen henvendelser angående wiki-sidene til fagstaben vil bli besvart


Her er alle oppgaver listet. Oppgavene er listet under hva som er ment som nytt i hver oppgave, men kan også inneholde elementer fra tidligere. Dvs. en oppgave om løkker kan inneholde betingelser, men vil aldri inneholde lister. 

Vi har også sider med kollokvie- og eksamensoppgaver:

Oppgaver om teori

There is no content with the specified labels

Oppgaver om grensesnitt

There is no content with the specified labels

Oppgaver om kalkulasjoner og tallformatering

There is no content with the specified labels

Oppgaver om funksjoner

There is no content with the specified labels

Oppgaver om betingelser

There is no content with the specified labels

Oppgaver om løkker

There is no content with the specified labels

 

 

Oppgaver om strenger

There is no content with the specified labels

Oppgaver om lister

There is no content with the specified labels

Oppgaver om filbehandling

There is no content with the specified labels

Oppgaver om rekursjon

There is no content with the specified labels

Oppgaver om dictionary

There is no content with the specified labels

Oppgaver om algoritmer

There is no content with the specified labels

 

Løsningene til oppgavene kan finnes her: Løsninger

Noen av undersidene i disse øvingene går utover pensum, men kan være nyttige dersom man vil gjøre seg enda bedre kjent med Python. For ekstraoppgaver, se kollokvier.

  • No labels