Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Her er alle oppgaver listet. Oppgavene er listet under hva som er ment som nytt i hver oppgave, men kan også inneholde elementer fra tidligere. Dvs. en oppgave om løkker kan inneholde betingelser, men vil aldri inneholde lister. 

Vi har også sider med kollokvie- og eksamensoppgaver:

Oppgaver om grensesnitt

 

 

Løsningene til oppgavene kan finnes her: Løsninger

Noen av undersidene i disse øvingene går utover pensum, men kan være nyttige dersom man vil gjøre seg enda bedre kjent med Python. For ekstraoppgaver, se kollokvier.

  • No labels