DENNE WIKI-SIDEN ER UTDATERT FRA OG MED HØST 2019. BRUK BLACKBOARD-SIDENE FOR ITGK FOR OPPDATERT INFORMASJON.

Ingen henvendelser angående wiki-sidene til fagstaben vil bli besvartOBS:

Det er viktig å merke seg at pensum har endret seg fra tidligere år. Teoriboken var ny i 2013, og pensum i Matlab og Python er utvidet fra tidligere. Det er derfor ikke alle eksamensoppgavene som er relevante for årets eksamen.
Tidligere var det også lov å ta med seg et tilleggshefte som hjelpemiddel. Dette er ikke tilatt lenger, men det vil i år bli gitt en liste med relevante funksjoner sammen med eksamenen.

 

Eksamen i Python i Inspera:

2017

Kont 2017

Dette er mulige oppsett av digital eksamen. På selve eksamen vil det bare være mulig å ha én fane opp og resten av PC-en blir låst.
De lenkene som er lagt ut over støtter ikke SEB (Safe Exam Browser).

 

 

 

Unable to render {include} The included page could not be found.


Tilbake til forsiden. Ansvarlig for innhold: itgk-vitass@idi.ntnu.no  Teknisk ansvarlig: itgk-undass@idi.ntnu.no 

  • No labels