Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Øvingsopplegget i ITGK

Det er totalt 10 øvinger i faget. For å få gå opp til eksamen må du ha minst åtte øvinger godkjent. Av disse må minst én være en auditorieøving.

Merk at all kode og alle tekstfiler med svar skal lastes opp på blackboard.

Nye øvinger vil bli publisert mandager, over to uker før innleveringsfrist. 

Godkjenning av øvinger

  1. Innleveringsfrist: Øvinger må leveres på Blackboard innen denne fristen. Øvinger skal godkjennes på datasal (P15-bygget) av studassen din i løpet av hans eller hennes seks saltimer i uken. 
  2. Godkjenningsfrist: Du kan få godkjent øvingen av læringsassistent innen en uke etter innleveringsfristen.

Studenter som allerede har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år, trenger ikke å gjøre øvingene på nytt for å få lov til å gå opp til eksamen.

Auditorieøvinger

Auditorieøvingene vil bli annonsert et par uker i forveien. Disse skal gjennomføres i øvingsforelesningstimene. Øvingsoppgavene løses på inspera og fagstaben vil være tilstede for å svare på spørsmål. Dette er god eksamenstrening og vi minner om at minst én av de to auditorieøvingene må gjøres for at øvingsopplegget som helhet skal bli godkjent.

Øvinger høst 2018

Merk at innleveringsfristene for øvinger sent i semesteret kan bli endret.

* Se pkt. (2) om godkjenningsfrist

Om du synes programmering er gøy og har lyst til å lære deg noe utenfor pensum kan PVV være noe for deg. 

Noen av undersidene i dette området går utover pensum, men kan være nyttige dersom man vil gjøre seg enda bedre kjent med Python.


 

  • No labels