OBS:
Det er viktig å merke seg at pensum har endret seg fra tidligere år. Teoriboken var ny i 2013, og pensum i Matlab og Python er utvidet fra tidligere. Det er derfor ikke alle eksamensoppgavene som er relevante for årets eksamen.

Tidligere var det også lov å ta med seg et tilleggs-hefte som hjelpemiddel. Dette er ikke tilatt lenger, men det vil i år bli gitt en liste med relevante funksjoner sammen med eksamenen.

Liste over funksjoner i Matlab finner du her

 

Eksamen i Python i Inspera:

2017

Kont 2017

Dette er mulige oppsett av digital eksamen. Begge eksamenene er dessverre for Python, men dere kan fortsatt se litt på hvordan oppsettet kan se ut og bli komfortabel med Inspera. På selve eksamen vil det bare være mulig å ha én fane oppe og resten av PC-en blir låst. 
De lenkene som er lagt ut over støtter ikke SEB (Safe Exam Browser).

 

Unable to render {include} The included page could not be found.


Tilbake til forsiden. Ansvarlig for innhold: itgk-vitass@idi.ntnu.no  Teknisk ansvarlig: itgk-undass@idi.ntnu.no