Utdanningskvalitet

Utdanningskvalitet

NTNU jobber systematisk med å utvikle kvaliteten i vår utdanning, både gjennom strategiske satsinger og løpende kvalitetsarbeid. Arbeidet er forankret i NTNUs strategi 2018–2025 Kunnskap for en bedre verden som har som mål at all utdanning skal være preget av kvalitet på et høyt internasjonalt nivå, faglig og pedagogisk.

Kvalitet i utdanning skapes i samspillet mellom studenter og faglærere, og studenter imellom. Utdanningsledelse på alle nivå har som mål å gi best mulige vilkår for dette samspillet og studentenes læring. Studentmedvirkning og kontakt med samfunns- og arbeidsliv spiller en viktig rolle i det kollektive arbeidet for å utvikle kvaliteten i vårt studietilbud.

NTNUs kvalitetssystem for utdanning

Kvalitetsarbeidet følger NTNUs kvalitetssystem for utdanning.

Systemet bygger på Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area og nasjonale forskrifter. Systemet sikrer kontinuerlig dialog mellom studenter, faglærere, ledelse og arbeidsliv om utvikling av kvalitet i emner, program og studieportefølje.