Noen fakta om Jan Ove Rein

 

English version

Jeg ble født i Namsos i 1965, bor nå i Trondheim, og har bodd her siden jeg begynte å studere på universitetet i 1984. Jeg er gift med Inger, som er seniorforsker ved Sintef, og vi har Ingvild (1996) og Morten (2002) sammen. Jeg har hovedfag i zoologi ved Universitetet i Trondheim (nå NTNU), og i hovedfagsoppgaven min undersøkte jeg adferden i forbindelse med byttedyrsfangst og bruk av giftbrodd hos to Øst-Afrikanske skorpionarter. Jeg jobber nå som førstebibliotekar (forskningsbibliotekar) ved Medisinsk bibliotek ved NTNU.

Jeg har beholdt min interesser for skorpioner og andre spennende "småkryp" fra tropiske strøk, og har i min stilling mulighet til å drive forskning og formidling i 20 % av tiden. I et et eget dyrerom har jeg mer enn 200 forskjellige tropiske småkryp som f.eks. taranteller, skorpioner, svepeskorpioner (Uropygi), svepeedderkopper (amblypygi), vandrende pinner (phasmider), knelere, kjempetusenbein, skolopendere, kakkerlakker og sirisser.

I tillegg til å studere disse, er jeg veldig opptatt av å formidle kunnskap om disse spennende dyregruppene (som dessverre ofte har et høyst ufortjent dårlig rykte). Jeg har utgitt hefter på norsk om taranteller og vandrende pinner, og jeg skriver artikler for bl.a. medlemsbladet til foreningen Exotiske Insekter, som er en forening for alle som er interessert i tropiske insekter og edderkoppdyr. Jeg har også arrangert flere utstillinger i Trondheim, og var faglig rådgiver for den store norske edderkopputstillingen som ble arrangert av Akvariet i Bergen og Bergen Museum i 1999/2000. Jeg var med på å lage serien Jan Ove's hule (serie om tropiske insekter og edderkoppdyr for barn og ungdom), som ble sendt på Newton (NRK1) våren 2004, og jobber våren 2005 med en ny serie om småkryp som vil bli sendt på Schrødingers katt (NRK1) i april/mai 2005.

Mitt største populærvitenskapelige prosjekt er nettstedet The Scorpion Files, som er verdens største kvalitetsikrede nettressurs for skorpioninformasjon. Her finnes en oppdatert oversikt over alle nålevende skorpionarter, artsbiografier, bildegalleri, litteraturoversikt, digital bokhylle, lenkesamling og større eller mindre artikler om skorpionbiologi. Jeg holder et øye med skorpionforskning verden rundt gjennom direkte kontakt med de ulike forskninsmiljøene, samt overvåkning av relevante fagdatabaser, og populariserer og legger ut aktuelle forskningsresultater.

Min hovedinteresse nå er skorpioner, men er også opptatt av insekter og edderkoppdyr som har medisinsk betydning. Jeg holder imidlertid en rekke forskjellige tropiske virvelløse dyr som brukes til forelesninger, utstillinger og andre formidlingsprosjekter.

Jeg har nå fått min "egen" skorpionart, Microtityus reini Armas & Teruel, 2012.

En oversikt over mine vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner finnes nedenfor. De fleste er tilgjengelig i fulltekst (pdf filer).

Vitenskapelige publikasjoner:

Teruel, Rolando & Rein, Jan Ove (2010).
A new Hottentotta Birula, 1908 from Afghanistan, with a note on the generic position of Mesobuthus songi Lourenco, Qi & Zhu, 2005 (Scorpiones: Buthidae).
Euscorpius, (94):1-8.
Available in fulltext (pdf).

Teruel, Rolando & Rein, Jan Ove (2009).
On the findings of Vaejovis mexicanus C. L. Koch, 1836 and other scorpions in Norway (Scorpiones: Vaejovidae, Euscorpiidae, Hemiscorpiidae).
Scorpion Files - Occational Papers 2:1-3.
Available in fulltext (pdf).

Rein, Jan Ove (2007).
Taxonomic updates in scorpions (Arachnida: Scorpiones) since the publication of the Catalogue of the Scorpions of the World (1758-1998) (Fet, Sissom, Lowe, & Braunwalder, 2000) . Part 1: Bothriuridae.
Scorpion Files - Occational Papers 1:1-11.
Available in fulltext (pdf).

Rein, Jan Ove (2003).
Prey capture behavior in the East African scorpions Parabuthus leiosoma (Ehrenberg, 1828) and P. pallidus Pocock, 1895 (Scorpiones: Buthidae).
Euscorpius, 6: 1-8.
Available in fulltext (pdf).

Rein, Jan Ove (2002).
Exotic invertebrates--a health problem?
Tidsskr. Nor. Laegeforen., 122(30):2896-901.
[Article in norwegian with english summary.]
Available in fulltext (html/pdf)

Rein, Jan Ove (1993).
Sting use in two species of Parabuthus scorpions.
Journal of Arachnology, 21: 60-63.
Available in fulltext (PDF)
Available in fulltext (HTML)

Bjerke, R., Lundheim, R., Rein, J.O., Strømme, J. A. & Zachariassen, K. E. (1989).
Water balance and osmotic regulation of the East African scorpion Lychas burdoi (Simon). Fauna Norv. Ser. B, 36: 33-36.
Available in fulltext (PDF)

Rein, Jan Ove (1990)
Byttedyrsfangst og bruk av giftbrodd hos to Øst-Afrikanske skorpioner [Prey capture and sting use in two East African scorpions].
Hovedfagsoppgave i zoologi - Universitetet i Trondheim. [Master thesis in zoology - University of Trondheim, Norway].
50 pp. In Norwegian .

Populærvitenskapelige publikasjoner:

Rein, Jan Ove (2011)
Europæiske Skorpioner - en opdateret oversigt [European Scorpions - an updated review].
Forum for Exotiske Insekter, 88:14-29. In Danish.
Available in fulltext (pdf)

Rein, Jan Ove (2010)
Nebo hierichonticus - en ulv i fåreklær? [Nebo hierichonticus - a wolf in sheep's clothing?].
Forum for Exotiske Insekter, 83:50-51. In Danish.
Available in fulltext (pdf)

Odd Erik Tetlie & Jan Ove Rein (2006)
Klosaksdyrene (Chelicerata) og deres slektskapsforhold [A presentation of fossil and extant Chelicerata and their relationship].
Naturen, 130(6):244-257. In Norwegian.
Tilgjengelig i fulltekst (pdf)

Rein, Jan Ove (2006)
Terrestriske invertebrater i fangenskap - Et helseproblem? [Terrestrial invertebrates in captivity - a health problem?].
Pet Scandinavia, 2:28-35. In Norwegian.
Tilgjengelig i fulltekst (pdf)

Rein, Jan Ove (2005)
Da den sorte enke kom til Norge. [When the black widow came to Norway].
Naturen, 129(6):255-260. In Norwegian.
Tilgjengelig i fulltekst (pdf)

Rein, Jan Ove (2005)
Dødsskorpionen i Skåne. [A scorpion related death in Skåne].
Forum for Exotiske Insekter, 53:54-57. In Danish.
Available in fulltext (pdf)

Rein, Jan Ove & Ragnhild Krogvig Karlsen (2005)
Småkryp [Bugs].
Schrödingers katt, NRK1 (Norwegian Broadcasting Corporation). April-June 2005.
More information here (in Norwegian).
[A popular science TV-series for adults about tropical invertebrates. 6 episodes.]

Jan Ove Rein (2005)
“Silly walks” - bein og ganglag hos virvelløse dyr. [“Silly walks” - legs and walking in invertebrates.].
Schrödingers katt, NRK1 (Norwegian Broadcasting Corporation). In Norwegian.

Jan Ove Rein (2005)
Sort enke - verdens farligste edderkopp? [Black Widows - The worlds most dangerous spider?].
Schrödingers katt, NRK1 (Norwegian Broadcasting Corporation). In Norwegian.

Jan Ove Rein (2005)
Taranteller - hårete moro for hele familien [Tarantulas - Hairy fun for the whole family].
Schrödingers katt, NRK1 (Norwegian Broadcasting Corporation). In Norwegian.

Jan Ove Rein (2005)
Vandrende pinner som kjæledyr [Stick insects as pets].
Schrödingers katt, NRK1 (Norwegian Broadcasting Corporation). In Norwegian.

Jan Ove Rein (2005)
Kakerlakker - fryktet og hatet [Cockroaches - feared and hatet].
Schrödingers katt, NRK1 (Norwegian Broadcasting Corporation). In Norwegian.

Jan Ove Rein (2005)
Skorpioner som kjæledyr [Scorpions as pets].
Schrödingers katt, NRK1 (Norwegian Broadcasting Corporation). In Norwegian.

Jan Ove Rein (2005)
Nå kommer småkrypene - Gresshopper [Here comes the bugs - Locusts].
Schrödingers katt, NRK1 (Norwegian Broadcasting Corporation). In Norwegian.

Rein, Jan Ove (2005)
Farlige Skorpioner III: Midtøsten, Asia og Australia. [Dangerous Scorpions II: The Middle East, Asia and Australia].
Forum for Exotiske Insekter, 48:18-23. In Danish.
Available in fulltext (pdf)

Rein, Jan Ove & Unni Eikeseth (2004)
Jan Ove's Hule [Jan Ove's Cave].
Newton, NRK1 (Norwegian Broadcasting Corporation). Spring 2004.
Episodes available in streaming video here.
[A popular science TV-series for children about tropical invertebrates. 11 episodes.]

Rein, Jan Ove (2004)
Farlige Skorpioner II: Afrika. [Dangerous Scorpions II: Africa].
Forum for Exotiske Insekter, 46:12-19. In Danish.
Available in fulltext (pdf)

Rein, Jan Ove (2004)
Farlige Skorpioner I: Generelt og Europa. [Dangerous Scorpions I: General part and Europe].
Forum for Exotiske Insekter, 44:26-29. In Danish.
Available in fulltext (pdf)

Rein, Jan Ove (2004)
Familiesamenføring [Changes in higher scorpion taxonomy].
Forum for Exotiske Insekter, 43:36-38. In Danish.
Available in fulltext (pdf)

Jan Ove Rein (2004)
Knelere som kjæledyr [Praying Mantids as Pets].
Newton, NRK1 (Norwegian Broadcasting Corporation). In Norwegian.

Håbjørg, Hilde & Jan Ove Rein (2004)
Knelere [Praying Mantids].
Newton, NRK1 (Norwegian Broadcasting Corporation). In Norwegian.

Håbjørg, Hilde & Jan Ove Rein (2004)
Kakerlakker [Cockroaches].
Newton, NRK1 (Norwegian Broadcasting Corporation). In Norwegian.

Håbjørg, Hilde & Jan Ove Rein (2004)
Edderkoppnett [Spider Webs].
Newton, NRK1 (Norwegian Broadcasting Corporation). In Norwegian.

Håbjørg, Hilde & Jan Ove Rein (2004)
Sort Enke [Black Widows].
Newton, NRK1 (Norwegian Broadcasting Corporation). In Norwegian.

Rein, Jan Ove (2004)
Taranteller som Kjæledyr [Tarantulas as Pets].
Newton, NRK1 (Norwegian Broadcasting Corporation). In Norwegian.

Håbjørg, Hilde & Jan Ove Rein (2004)
Tarantell [Tarantulas].
Newton, NRK1 (Norwegian Broadcasting Corporation). In Norwegian.

Rein, Jan Ove (2004)
Tropiske Tusenbein som Kjæledyr [Tropical Milipedes as Pets].
Newton, NRK1 (Norwegian Broadcasting Corporation). In Norwegian.

Rein, Jan Ove & Hilde Håbjørg (2004)
Farlige Mangeføttinger [Dangerous Myriapods].
Newton, NRK1 (Norwegian Broadcasting Corporation). In Norwegian.

Rein, Jan Ove (2004)
Vandrende Pinner som Kjæledyr [Stick Insects as Pets].
Newton, NRK1 (Norwegian Broadcasting Corporation). In Norwegian.

Rein, Jan Ove & Hilde Håbjørg (2004)
Vandrende Pinner [Stick Insects].
Newton, NRK1 (Norwegian Broadcasting Corporation). In Norwegian.

Rein, Jan Ove & Hilde Håbjørg (2004)
Giftige Skorpioner [Dangerous Scorpions].
Newton, NRK1 (Norwegian Broadcasting Corporation). In Norwegian.

Rein, Jan Ove & Hilde Håbjørg (2004)
Skorpioner [Scorpions].
Newton, NRK1 (Norwegian Broadcasting Corporation). In Norwegian.

Rein, Jan Ove (2004)
Men e_boka var ikke død [e-Books - still alive and kicking].
Universitetsavisa, 04.10.04. In Norwegian.
Available in fulltext (html)
Available in fulltext (pdf)

Rein, Jan Ove & Tom Larsen (2003)
Skandinaviske Skorpionfund [Scorpions Reported from Scandinavia].
Forum for Exotiske Insekter, 41:13-16. In Danish.
Available in fulltext (pdf)

Rein, Jan Ove (2003)
A Review of the Scorpion Fauna of Europe (2. edition).
The Scorpion Files.

Rein, Jan Ove (2003)
Ischnuridae er død, lenge leve Liochelidae! [Ischnuridae is Dead, Long Live Liochelidae!].
Forum for Exotiske Insekter, 40:8-10. In Danish.
Available in fulltext (pdf)

Rein, Jan Ove (2003)
Hold og stell av vandrende pinner [How to Keep Stick Insects].
Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi, NTNU, Trondheim, Norway.
ISBN: 82-7923-025-4. 30 pp. In Norwegian.

Rein, Jan Ove (2003)
En skorpion, to gifttyper [One Scorpion, Two Venoms].
Forum for Exotiske Insekter, 39:29-31. In Danish.
Available in fulltext (pdf)

Rein, Jan Ove (2003) Overraskende oppdagelse av en ny Leiurus-art [A Surprise Discovery of a New Species in the Genus Leiurus].
Forum for Exotiske Insekter, 37:28. In Danish.
Available in fulltext (pdf)

Rein, Jan Ove (2003)
Nye skorpionarter i Europa [New Scorpion Species in Europe].
Forum for Exotiske Insekter, 36:36-37. In Danish.
Available in fulltext (pdf)

Rein, Jan Ove (2002)
A Review of the Scorpion Fauna of Europe (1. edition).
The Scorpion Files.

Rein, Jan Ove (2001)
Elektroniske tidsskrifter - Lett, raskt og "gratis" [Electronic Journals - Easy, Fast and "For Free"].
Universitetsavisa, 14:15. In Norwegian.
Available in fulltext (pdf)

Rein, Jan Ove (2001)
Europæiske Skorpioner [Scorpions of Europe].
Forum for Exotiske Insekter, 29: 23-34. In Danish.
Available in fulltext (pdf)

Rein, Jan Ove (1999)
En vejledning i skorpioner og deres biologi I [Biology of scorpions I].
Forum for Exotiske Insekter, 14: 11-14. In Danish.
Available in fulltext (pdf)

Rein, Jan Ove (1999)
Hold og stell av taranteller [How to Keep Tarantulas].
Bergen Museum, University of Bergen, Bergen, Norway.
32 pp. In Norwegian .
Available in fulltext (pdf)

Rein, Jan Ove (1987)
Skorpionen - bedre enn sitt rykte? [Scorpions - Better than their reputation?].
Uke Adressa [A regional Norwegian newspaper], 6. June, 1987, p. 10. In Norwegian .
Available in fulltext (pdf)


Jan Ove Rein (C) 2024