Reiseregistrering – nyttig også for deg!

Reiseregistrering – nyttig også for deg!

Sammendrag

Sammendrag

TravelVu-appen gjør ikke bare reisevaneundersøkelser enklere, men kan være et nyttig verktøy om du vil ha oversikt over hvor mye du reiser, hvor ofte eller hvor lang tid du bruker for eksempel på å gå.

Under menyen Sammendrag ser du hvor mye tid og avstand du har brukt på hvert enkelt reisemiddel per dag, uke og måned. Om du for eksempel lurer på hvor mye du egentlig går til jobb i løpet av en måned, eller hvor mye du mosjonerer i løpet av en uke, kan du finne det i TravelVu.

Sammendrag

Kalender

Reiseregning

Enklere reiseregninger og timeregistrering

Er du mye ute og reiser med jobben må du kanskje registrere reiseregninger? Det er lett å miste oversikten over når og hvor en reise fant sted. Var det en eller to drosjeturer den dagen? Hvor mange kilometer lang var egentlig den bilturen? Og hvor lenge varte møtet?

Med TravelVu er det lett å bruke Kalender-menyen for å bla deg tilbake og sjekke hvordan du reiste de ulike dagene, både reisemiddel, tidspunkt og lengde for reisen.

Når undersøkelsen er over

Når undersøkelsen er over

... kan du fortsatt bruke appen. Gå til Innstillinger > Endre undersøkelse og huk av for Donera data.