tog

Smart innsamling av reisevanedata (SmartRVU)

Smart innsamling av reisevanedata (SmartRVU)

SmartRVU er et NTNU-drevet prosjekt. I SmartRVU utvikler vi bedre metoder for å samle inn og analysere reisevanedata, slik at transportsystemet og transporttilbudet kan planlegges best mulig for fremtiden, til fordel for alle.

Reisevaneundersøkelser samler inn informasjon om hvordan folk reiser i hverdagen og brukes til trendanalyser, virkningsanalyser knyttet til spesifikke endringer i transporttilbudet og til estimering av transportmodeller. Dette er viktige beslutningsgrunnlag for planleggere og politikere innen transport.

Tradisjonelle intervjuer, selv web-assisterte, er krevende for respondentene, og rekruttering til deltakelse og fullføring av reisevaneundersøkelser har vist seg mer utfordrende nå enn tidligere. Dermed er det nødvendig å utvikle nye metoder.