Spilt kunnskap på lektorutdanninga

Førsteårsstudentenes erfaringer med «Kunnskapsspillet»

Authors

  • Astrid Strandbu UiT Norges arktiske universitet
  • Jørn Weines
  • Margrethe Esaiassen

DOI:

https://doi.org/10.5324/njsteme.v4i1.3426

Abstract

Forskning viser at læringsmetoder som engasjerer studentene kan bidra til økt læringslyst og læringsutbytte. Et eksempel er bruk av spill som pedagogisk virkemiddel. Ved lektorutdanninga 8-13 ved UiT har Kunnskapsspillet stått sentralt i kvalitetsutviklingen av et førstesemesteremne i pedagogikk hvor formålet var å styrke profesjonsrelevans og økte studentenes trivsel og trygghet. I artikkelen undersøkes hvordan spillbasert læring bidrar til læringsutbytte, og hvilke kvaliteter studentene erfarer gjennom bruken av spillet. Artikkelen er teoretisk forankret i sosiokulturell læringsteori. Datamaterialet er evalueringer fra 274 studenter fra tre kull. Resultatene viser at studentene er positive til anvendelsen av spillet og erfarer at spillet bidrar til læringslyst, læringsutbytte og opplevelse av meningsfull sammenheng. I artikkelen diskuteres kvaliteter ved bruk av spillet og profesjonsrelevans. I videre styrking av læringslyst og læringsutbytte er det viktig å fokusere på frekvens ved anvendelse av spillet og underviserens rolle i læringsprosesser med spillbasert læring.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-02-16 — Updated on 2021-02-16

Versions

Issue

Section

Nordic Journal of STEM Education - Full Papers