Irrelevant! Møte mellom to kulturer

Authors

  • Per Thorvaldsen Høgskulen på Vestlandet
  • Ingvar Henne Høgskulen på Vestlandet

DOI:

https://doi.org/10.5324/njsteme.v1i1.2331

Abstract

I denne artikkelen presenteres erfaringer og funn fra fire år med undervisning i emnet «Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder» ved Høgskulen på Vestlandet. Disse sees i sammenheng med det økende kravet om ex. phil. i all høyere utdanning. Våre ingeniørstudenter viste meget liten interesse for emnet ved oppstart i 2012, men ved å endre på pedagogikk og faglig tilnærming har studentene gradvis blitt mer interessert i dette dannelsesfaget. Skal en lykkes med å innføre ex. phil. i all høyere utdanning må man ta høyde for at de ulike studentgrupper har ulike preferanser og interesser.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alpay, E., Ahearn, A. L., Graham, R. H., & Bull, A. M. (2008). Student enthusiasm for engineering: charting changes in student aspirations and motivation. European Journal of Engineering Education, 33, ss. 573–585.

Andersen, E. S., & Schwencke, E. (2012). Prosjektarbeid - en veiledning for studenter. NKI-forlaget. doi:ISBN13: 9788256272303

Arbeiderpartiet. (2016, November). Med kunnskap skal landet bygges videre. Hentet fra https://khrono.no/sites/default/files/ap-strategi_for_hoyere_utdanning_og_forskning_2016-nett.pdf

Arup, O. (2017, 11). AZ Quotes. Hentet fra AZ Quotes: http://www.azquotes.com/quote/1378440

Dannelsesutvalget for høyere utdanning. (2009). Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre.

European Federation of National Engineering Associations. (2017, 11). The EUR ING Title. Hentet fra FEANI: www.feani.org

Grøttvik, O. (2012, oktober 19). Idealistiske ingeniører. Bergens Tidende.

Heitmann, G. (2005). Challenges of engineering education and curriculum development in the context of the Bologna process. European Journal of Engineering Education, 30, ss. 447-458.

Hellesnes, J. (1969). Ein utdana mann og eit dana menneske - Framlegg til eit utvida daningsbegrep. Bergen: Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen.

Hjelle, J. (2012, oktober 30). Her bråvåkner studentene. Bergens Tidende.

Kahoot. (2017). Kahoot. Hentet fra https://kahoot.com/

Kaku, M. (2011). Physics of the future. Doubleday. doi:ISBN: 9780307473332

Kjelsberg, R. (2017). Teknologi og vitenskap. Universitetsforlaget. doi:ISBN: 9788215024806

Lovdata. (2011). Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. 2011. Oslo. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-02-03-107

Lönngren, J. (2014). Engineering Students’ Ways of Relating to Wicked Sustainability Problems. Gothenburg: Chalmer University of Technology.

Myklebust, S. (2013, desember 12). Brygging som del av undervisningen. Hentet fra Ølportalen: http://olportalen.no/2013/12/12/brygging-som-del-av-undervisningen/

NOKUT. (2008). Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008. Oslo: NOKUT. Hentet fra http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/Evaluering/INGEVA/Rapporter/INGEVA_NOKUT_%20del%201%20Hovedrapport.pdf

Ormestad, H., & Øgrim, O. (u.d.). Fysikk på roteloftet. NRK TV.

Raaheim, A. (2013). Råd og tips til deg som underviser. Gyldendal, Norsk forlag. doi:ISBN 9788205443532

Rørvik, T. I. (1999). Historien om examen philosophicum 1675 - 1983. Oslo: Forum for universitetshistorie. doi:NO-OsNB (990010121264702202)

Schwanitz, D. (2005). Dannelse. Pax. doi:ISBN: 9788253027708

Scott, R. (Regissør). (1982). Bladerunner [Film].

Snow, C. (2008). De to kulturer. Bokklubbens kulturbibliotek. doi:ISBN: 9788252568448

Store norske leksikon. (2017). Dannelse. Hentet fra https://snl.no/dannelse

Svendsen, O. M. (2016, November). Ex.phil – et uroelement. Hentet fra https://khrono.no/debatt/ex-phil-et-uroelement

Søk & skriv. (2017). Søk & skriv. Hentet fra Søk & skriv: sokogskriv.no

Thorvaldsen, P., & Henne, I. (2014). Propagation measurements on a line-of-sight over-water radio link in Norway. AGU Publications, Wiley. doi:10.1002/2013RS005338

Universitets- og høgskolerådet. (2011). Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanningen. Hentet fra http://www.uhr.no/documents/Retningslinjene__med_ny_versjon_av_kapitell_9_og_vedlegg_6____desember_2014__L__39590_.pdf

Waaler, N. (2016, Desember). Forberedt på framtiden. Hentet fra https://khrono.no/debatt/forberedt-pa-fremtiden

Downloads

Published

2017-12-08

Issue

Section

Nordic Journal of STEM Education - Full Papers