Fra lærerstyrt undervisning til varierte læringsformer

Authors

  • Anita Nordeng Jakobsen Norwegian University of Science and Technology
  • Lene Waldenstrøm

DOI:

https://doi.org/10.5324/njsteme.v1i1.2330

Abstract

Motivasjon er en av de viktigste faktorene for læring. Aktive og varierte læringsformer, samt bruk av formative og hyppige tilbakemeldinger er sentrale ingredienser for å skape motivasjon for læring. Dette var bakgrunnen for at emnet produktutvikling ved bachelorstudiet i matteknologi ved NTNU høsten 2015 ble lagt om fra å være et lærerstyrt teoretisk emne til å bli et emne som bruker aktiviserende og varierte læringsformer i kombinasjon med hyppige tilbakemeldinger fra lærere og medstudenter. Omleggingen var også basert på studentenes forventninger om en praktisk tilnærming til et emne i produktutvikling. Emnet fikk tittelen «Produktutvikling og sensorisk analyse - brygging av håndverksøl». Målet var å oppnå mer motiverte og engasjerte studenter, samt å forbedre studentenes akademiske prestasjoner. Undervisningsopplegget har elementer fra ulike didaktiske konsept; både problembasert læring, casemetoden, prosjektarbeid, forelesninger og arbeidslivsmedvirkning. Studentene har flere muntlige presentasjoner underveis i prosessen. Ølbrygging ble valgt som case fordi bryggeprosessen er tverrfaglig og krever at studentene bruker kunnskap ervervet i flere andre emner. Ølbrygging er en aktivitet som har oppnådd stor allmenninteresse de siste årene og kan av den grunn virke ekstra motiverende. Emneevalueringer basert på referansegruppemetodikk viste at studentene synes emnet ble engasjerende og at det praktiske arbeidet var appellerende og lærerikt. De hyppige direkte tilbakemeldingene ble trukket frem som positive. Mange av studentene rapporterte negative opplevelser knyttet til de muntlige fremføringene på forhånd, men endret mening etter gjennomføring. Læringsutbytte i emnet ble i gjennomsnitt skalert til 4,1 av maksimalt 5. De akademiske prestasjonene for de to kullene som har gjennomført emnet med studentaktivt undervisningsopplegg var signifikant bedre enn for de to forhenværende kullene. Erfaringene tyder på at studentene bør lære mer om gruppearbeid og hvordan konflikter i grupper skal håndteres. Lærerne opplevde at studentene viste eierskap til problemstillingen og at de viste høyt engasjement. Bruk av varierte og aktive læringsformer er motiverende, men også ressurskrevende for læreren.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ares, G., & Jaeger, S. R. (2013). Check-all-that-apply questions: Influence of attribute order on sensory product characterization. Food Quality and Preference, 28(1), 141-153.

Biggs, J. and Tang, C. (2007). Teaching for Quality Learning at University, 3. ed. Open University Press, ISBN-10 0 335 22126 2.

Cazan, A. (2013). Teaching Self Regulated Learning Strategies for Psychology Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 78, pp.743-747 DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.04.387

Chickering, A.W. and Gamson, Z.F. (1987). Seven principles for good practice in undergraduate education. American Association of Higher Education Bulletin, Vol. 39 No. 7, pp. 3–7.

Emnerapport i produktutvikling (2014), Avdeling for teknologi, Høgskolen i Sør-Trøndelag (internt dokument)

Fraser, J.M., Timan, A. L., Miller, K.; Dowd, J.E.; Tucker, L.,Mazur, E. (2014). Teaching and physics education research: bridging the gap. Reports on Progress in Physics, Vol. 77 No. 3, 032401 doi:10.1088/0034-4885/77/3/032401.

Freeman, S., Eddya, L.S., McDonough, M., Smith, M.K., Okoroafor, N., Jordt, H., Wenderoth, M.P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. PNAS, Vol. 111, No. 23, pp. 8410-8415. DOI: 10.1073/pnas.1319030111.

Hamberg, S., Bakken, P., Damen, M.L. (2016). Tilbakemelding og veiledning i høyere utdanning. Hva forklarer studentenes misnøye? NOKUT. [Tilgjengelig fra http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Kunnskapsbasen/Notater/2016/Hamberg__Bakken_Damen_Tilbakemelding_og_veiledning_i_h%C3%B8yere_utdanning_2016.pdf]

Hattie, J. and Timperley, H. (2007). The Power of feedback. Review of Educational Research. Vol. 77 No. 1, pp. 81-112 DOI: 10.3102/003465430298487

Haugan, J. og Lysebo, M. (2015). Medstudentvurdering i matematikk og fysikk. Uniped Vol. 38, No. 4, pp. 327-335.

Karlsen, H., Mehli, L., Wahl, E., Staberg, R.L. (2015). Teaching outbreak investigation to undergraduate food technologists. British Food Journal Vol.117, No. 2, pp. 766–778. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/BFJ-02-2014-0062

Meyners, M., & Castura, J. C. (2014). Check-All-That-Apply Questions. In P. Varela & G. Ares (Eds.), Novel techniques in sensory characterization and consumer profiling: CRC Press

Michelsen, S. og Aamodt, P.O. (2007). Evaluering av Kvalitetsreformen. Sluttrapport. Norges Forskningsråd.
NTNU (u.å.) Referansegrupper. [Tilgjengelig fra http://www.ntnu.no/hf/referansegruppe]

Palmer, D. (2007). What is the best way to motivate students in science? Teaching Science – The Journal of the Australien Science Teachers Association, 53(1), p 38-42. http://hdl.handle.net/1959.13/926804

Pettersen, R.C. (2005). Kvalitetslæring i høgere utdanning. Innføring i problem- og praksisbasert didaktikk. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00557-8

St.meld. nr. 27 (2000-2001). Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Shulman, L.S. (2002). Making differences. A table of Learning. Change: The Magazine of Higher Learning, Vol. 34, No. 6, pp. 36–44. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00091380209605567

Strømsø, H., Lycke, K.H. og Lavås, P. (2006). Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning. Cappelen Akademiske Forlag. ISBN 978-82-02-24988-5

Walpole, R.E. (2016) Probability & statistics for engineers and scientists. Pearson Education. ISBN 978-1-292-161365;ISBN 1-292-16136

Williams, K., and Williams, C. (2011). Five key ingredients for improving motivation. Research in Higher Education Journal, 11. http://aabri.com/manuscripts/11834.pdf

Zimmerman, B.J. (2002). Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview. Theory Into Practice, Vol. 41, No. 2, pp. 64-70 DOI: 10.1207/s15430421tip4102_2

Downloads

Published

2017-12-06

Issue

Section

Nordic Journal of STEM Education - Full Papers