Individuell «automagisk» tilbakemelding på skriftlig eksamen

Authors

  • Omid Mirmotahari Dept of Informatics University of Oslo
  • Yngvar Berg Dept. of Informatics University of Oslo

DOI:

https://doi.org/10.5324/njsteme.v1i1.2327

Abstract

ABSTRACT: I denne artikkelen viser vi et nytt system for å kunne gi delvis automatisk og formativ tilbakemelding til studenter på skriftlig eksamen. Vi vil belyse en ny måte å gi individuell tilbakemelding rettet mot hver enkelt students læring og fremtidige eksamensforberedelser Den faglige tilbakemeldingen er utviklet for å gi studentene større mulighet til å reflektere over egen besvarelse. Systemet er bygd opp slik at det bare medfører marginalt økt tidsbruk for sensurering ved å bruke systemet. Avslutningsvis har vi tatt med studentenes tilbakemeldinger på verdiskapningen dette systemet gir.

 

Keywords: Digital vurdering, automatisk tilbakemelding, formativ tilbakemelding.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Higgins, R., Hartley, P., Skelton, A. (2001), Getting the Message Across: The problem of
communicating assessment feedback, Teaching in Higher Education, Vol. 6, No. 2, pp. 269-274.

[2] Conaghan, P. and Lockey, A., (2009). Feedback to feedforward, Notfall+ Rettungsmedizin, Vol. 12, No. 2, pp.45-48.

[3] Sadler, D.R. (2010), Beyond feedback: developing student capability in complex appraisal, Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 35, No. 5, pp 535-550.

[4] Baker, D.J., Zuvela, D. (2013), Feedforward strategies in the first-year experience
of online and distributed learning environments, Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 38, No. 6, pp 687-697.

[5] Moesby, E. (2002), From Pupil to Student – a Challenge for Universities: an Example of a PBL Study Programme, Global Journal of Engineering Education, Vol. 6, No. 2, pp. 145-152.

[6] Roderick, M., Holsapple, M., Kelley-Kemple, T., Johnson, D.W. (2014), From High School to the Future: Getting to College Readiness and College Graduation, Society for Research on Educational Effectiveness.

[7] Malmi, L., Korhonen, A. (2004), Automatic Feedback and Resubmissions as Learning Aid, IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, pp. 186-190.

[8] Jiménez-González, D., Álvarez, C., López, D., Parcerisa, J.M., Alonso, J., Pérez, C., Tous, R., Barlet, P., Fernández, M., Tubella, T. (2008), Work in Progress–Improving Feedback Using an Automatic Assessment Tool, IEEE Frontiers in Education Conference, Session S3B.

[9] Hunter-Barnett, S., Murrin-Bailey, S., Should Audio Feedback Be Used Because It Is Easily Available or For Reasons of Pedagogy? In Proceedings of the 2nd International Conference on Computer Supported Education, pp 60-64.

[10] Siddiqi, R., Harrison, C.J., Siddiqi, R., Improving Teaching and Learning through
Automated Short-Answer Marking, IEEE Transactions on Learning Technologies, Vol. 3, No. 3, pp 237-249.

[11] Bloom, B.S. (Ed.). Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc.

[12] van der Kleij, F. M., Eggen, T. J. H. M., Timmers, C. F., & Veldkamp, B. P. (2012). Effects of feedback in a computer-based assessment for learning. Computers & Education, 58(1), 263-272. doi:10.1016/j.compedu.2011.07.020

[13] van der Kleij, F. M., Feskens, R. C. W., & Eggen, T. J. H. M. (2015). Effects of Feedback in a Computer-Based Learning Environment on Students' Learning Outcomes: A Meta-Analysis. Review of Educational Research. doi:10.3102/0034654314564881

[14] Raaheim, Arild (2000). En studie av inter-bedømmer reliabilitet ved eksamen på psykologi grunnfag. Tidskrift for norsk psykologiforening

[15] Rust, C. (2002). The impact of assessment on student learning, how can the research literature practically help to inform the development of departmental assessment strategies and learnercentred sssessment practices? Active Learning in Higher Education, 3(2), 145–158

Downloads

Published

2017-11-15

Issue

Section

Nordic Journal of STEM Education - Full Papers