Vol. 8 No. 1 (2022): Læring om læring vol 8

					View Vol. 8 No. 1 (2022): Læring om læring vol 8

Velkommen til den åttende utgaven av Læring om læring.

Artiklene kommer fra mange fagområder, og har ulike innretninger i spennet mellom refleksjon, konkrete tips og forskning fra større utviklingsprosjekt. Vi takker alle forfatterne for gode bidrag!

Noe som trer fram som fellesnevner er ønsket om at studentene skal lykkes, og ønsket om at arbeidet som er gjort skal kunne bidra også ut over eget prosjekt og fagfelt.

Dette er verdier vi også ønsker å fremme gjennom Læringsfestivalen.

God lesing!

Ole K. Solbjørg, Redaktør

Trondheim 22. april 2022

 

Published: 2022-04-22