Finanskrisas bakgrunn

  • Rune Skarstein Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU

Abstract

Denne artikkelen tar utgangspunkt i observasjonen at slutten av vekstfasene i kapitalismen har vært preget av en forvokst finanskapital på jakt etter store og raske profitter. Dette kan forklares med at jakten på profitt er selve drivkraften i den kapitalistiske produksjonsmåten. Pengekapital som søker avkastning innenfor finanssektoren, tar så å si en snarvei i profittjakten. Denne typen profittjakt forutsetter såkalte finansinnovasjoner, historisk for eksempel aksjer og obligasjoner, og i seinere tid ulike typer kredittderivater, hedgefond og pri- vate aksjefond som kan sirkulere så å si uten innblanding fra realøkonomien. Artikkelen diskuterer særlig kredittderivatenes, hedgefondenes og de private aksjefondenes rolle når det gjaldt å skape finansiell ustabilitet som til slutt førte til den generelle økonomiske krisa.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-11-01
How to Cite
Skarstein, R. (2009). Finanskrisas bakgrunn. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 3(2), 9-28. https://doi.org/10.5324/eip.v3i2.1716
Section
Artikler - Articles