Cøliakiprosjektet

Cøliakiprosjektet

Cøliakiprosjektet i HUNT tar utgangspunkt i blodprøver fra HUNT4. Det vil si at alle som var med i HUNT4 og har avgitt blodprøve også er med i dette prosjektet*. Formålet er å få innsikt i andelen i befolkningen som har cøliaki og årsakene og konsekvensene av sykdommen.

Tilbakemelding

Alle blodprøver blir testet på cøliaki. Om din prøve påviser cøliaki vil du bli kontaktet for videre oppfølging. Hvis analysen viser at det ikke er tegn til cøliaki vil det ikke bli gitt tilbakemelding.

Oppfølging

Hvis du får en invitasjon til videre undersøkelse står du fritt til å takke ja eller nei. Videre oppfølging innebærer oppmøte på Sykehuset Levanger for diagnostikk med gastroskopi, blodprøver og besvarelse av et spørreskjema. Du vil få veiledning og svar på undersøkelsene fra lege i ettertid.


*Deltakelse forutsetter at prøvetaking var vellykket og at det er nok blod i prøven til å utføre analysene.

Kontrollstudie 2022

Kontrollstudie

Har du mottatt SMS eller brev om å delta i et forskningsprosjekt?

Les informasjonsbrevet her


KLIKK HER FOR Å BESTILLE TIME TIL BLODPRØVE I FORSKNINGSPROSJEKTET


Oppmøtested: Sykehuset Levanger (meld deg i fellesekspedisjonen ved inngangen)

Ved spørsmål, kontakt oss på tlf. 74 09 83 25

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Typiske symptomer er løse og hyppige avføringer. Avføringen kan være rikelig, gråhvit og illeluktende. Det kan være magesmerter, luftplager, vekttap og slapphet. Barn som lider av cøliaki, kan vise redusert vekst og være i dårlig form. En del barn har forstoppelse som eneste symptom. Tilstanden kan også gi vage og lite uttalte symptomer.

Kilde: Norsk helseinformatikk (NHI)

Symptomene kan lede mistanken mot denne sykdommen. Mistanken kan styrkes gjennom svar på bestemte blodprøver. Test på gluten-antistoff i blodet kan gi utslag og er til stor hjelp for å stille diagnosen. Hos barn er antistoff-målinger tilstrekkelig for å kunne stille diagnosen med sikkerhet når prøvene avdekker betydelige utslag i testene.

For å få en sikker diagnose hos voksne, eller hos barn med usikre prøver, gjøres gastroskopi (barn får narkose) hvor legen kan inspisere slimhinnen øverst i tynntarmen og det kan tas vevsprøver fra slimhinnen i tynntarmen. Mikroskopisk undersøkelse av vevsprøven kan gi en sikker diagnose og er nødvendig for å stille diagnosen cøliaki hos voksne.

Du må ikke starte med glutenfri kost før diagnosen er stilt. Alle tester blir normale dersom du fjerner gluten fra kosten. Siden dette er en livslang tilstand som krever varig omlegging av kosten, er det viktig at diagnosen er sikker. Dersom man velger å starte glutenfri kost før man har vært til gastroskopi, kan man ikke stole på funnene fra undersøkelsen.

Hudsykdommen dermatitis herpetiformis forekommer hos 10 prosent av dem med cøliaki. Det er tilstand med kløende utslett på strekkesiden av armer og bein, på magen, i nakken og på hodet.

Kilde: Norsk helseinformatikk (NHI)

Det er uvisst hvor utbredt sykdommen er i befolkningen og det er mulig at mange lever med cøliaki uten å vite om det. HUNT byr på en unik mulighet for å finne ut om dette gjelder mange, og hvordan dette påvirker deres helse. HUNT har også unike muligheter for å studere mulige sammenhenger mellom cøliaki og andre forhold.

Dette er vi ikke helt sikker på, men cøliakiprosjektet i HUNT vil kunne føre oss nærmere et svar fordi alle i HUNT som avga blodprøve vil bli testet.

Her kan du lese et intervju med prosjektleder Eivind Ness-Jensen

Les også hva Norsk Cøliakiforening skriver om prosjektet

person-portlet

Eivind Ness-Jensen
Prosjektleder
eivind.ness-jensen@ntnu.no
74019248

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom HUNT, Helse Nord-Trøndelag, Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, Karolinska Institutet, Sverige og University Medical Center Groningen, Nederland, og er finansiert gjennom forskningsmidler fra Norges forskningsråd, Helse Midt-Norge (Samarbeidsorganet) og Norsk Cøliakiforening