NTNU Bridge søker studentassistent med ansvar for arbeidsgiverkontakt

Expires
Education level
Started bachelor/master (1.-3. yr)
Type
Part-time work
Work place
Trondheim
Responsibilities
Administration and Procedure
Analytics, Computing and Reporting
Communication/Dissemination/Journalism
PR/Marketing/Sales
Customer Services
County
Trondheim
How to apply

NTNU Bridge søker studentassistent med ansvar for arbeidsgiverkontakt

NTNU Bridge er NTNUs koblingsportal mellom studenter og arbeidsliv. NTNU Bridge gir studenter tilgang til yrkesrelevant erfaring gjennom oppgavesamarbeid, praksis og jobb. Arbeidsgivere får på sin side tilgang på verdifull kompetanse fra NTNUs fagmiljø. Per i dag bruker nesten 3000 studenter og 400 arbeidsgivere tjenesten aktivt. NTNU Bridge er en del av NTNUs sentrale karrieretjenester, NTNU Karriere.

 

Bli studentassistent hos NTNU Bridge
Vi søker nå ny studentassistent som er tiltenkt arbeidsoppgaver innen formidling og arbeidsgiverkontakt, som sammen med tre andre vil utgjøre vårt team av studentassistenter. Stillingen varer ut høstsemesteret 2021, med mulighet for forlengelse. 
Som studentassistent i NTNU Bridge vil du få varierte og utfordrende oppgaver. Du får et innblikk i hvordan NTNU jobber med karriere og arbeidslivsrelasjoner. Du vil jobbe sammen med prosjektleder og øvrige studentassistenter, samt karriererådgiverne på NTNU Karriere. 

Med oppgaver innen formidling og arbeidsgiverkontakt, vil du være et viktig kontaktpunkt for brukere av NTNU Bridge sine tjenester. Du vil sammen med prosjektleder, ha en sentral rolle i den daglige driften av våre tjenester, deriblant driften av den digitale koblingsportalen ntnu.no/bridge. 

 

Sentrale arbeidsoppgaver:
•    Holde oversikt over innkommende utlysninger i vår nettportal, registrere resultater og gjennomføre enkle analyser av brukeratferd og mulige brukerbehov
•    Bistå arbeidsgivere med registrering av utlysninger i vår nettportal
•    Koordinere med ansvarlig for SoMe om videre publisering av utlysninger i ulike kanaler
•    Følge opp generelle henvendelser fra studenter, faglærere og arbeidsgivere
•    Formidling av våre tjenester og konkrete utlysninger fysisk på campus
•    Bistå prosjektleder med teknisk støtte mot arbeidsgivere og studenter
 

Aktuell kompetanse:
•    Gode IT-ferdigheter
•    Erfaring med programvare som for eksempel Camtasia, Loom e.l. er en fordel 
•    Erfaring med kommunikasjonsarbeid og/eller erfaring fra serviceyting
 

Generelle kvalifikasjoner:
•    Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter
•    Gode samarbeidsevner
•    Evne til å arbeide systematisk og nøyaktig
•    Nettverk og erfaring fra studentverv eller lignende er en fordel 
•    Student ved NTNU, fortrinnsvis på 2. eller 3. året med planer om videre løp
 

I tillegg til relevant kompetanse og erfaring vil også personlig egnethet bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Arbeidsområde: NTNU Bridge – arbeidslivskontakt

Tilsetting ved: NTNU Karriere, under avdeling for studenttjenester

Stilling: Studentassistent i inntil 20 % stilling. Estimert arbeidsbelastning er 1 dag per uke (Maks 120 timer per semester). Det må påregnes varierende arbeidsmengde gjennom ansettelsesperioden, med større pågang i enkelte perioder. Arbeidsmengden tilpasses ferier og eksamensperioder.

Lønn: Stillingen lønnes etter lønnstrinn 22-24, for tiden kr 160,10 – 164,10 pr. time.
Lønn utbetales månedlig på bakgrunn av elektronisk levert timeliste.

Ansettelsesperiode: Stillingen varer ut høstsemesteret 2021, med mulighet for forlengelse. 

Aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju innen utgangen av uke 4. Intervjuene gjennomføres i uke 4 og 5. Oppstart uke 6 eller tidligere.