Prosjektleder Næringsutvikling

Expires
Education level
Started master (4.-5. yr)
Completed Bachelors degree
Completed Masters degree
Field of study
Social and Political Sciences
Economy, Administration and Marketing
Type
Full-time work
Work place
Fagernes
Responsibilities
Industry- and Business Development
County
Innlandet
How to apply

LEDELSE - NYSKAPING - PROSJEKTUTVIKLING

Kommunen har i samarbeid med Innlandet fylkeskommune og Innovasjon Norge tatt initiativ til et nyskapings- og omstillingsprogram for Nord-Aurdal.

Hovedmålet er et bærekraftig lokalsamfunn for fremtiden, gjennom å utvikle lokalt næringsliv basert på de fortrinn vi har. Ambisjonen er å sikre de eksisterende og bidra til 200 nye arbeidsplasser i 2021-2026. Vi utarbeider nå en strategi for dette arbeidet, med satsing på opplevelsesnæringer, nyskaping og innovasjon, kompetanse og samhandling. Visjonen for arbeidet er 'Sammen - skaper vi vekst og utvikling', som viser at dette er et felles løft i samarbeid mellom kommune, næringsliv og lokalsamfunn.

Vi søker en prosjektleder som er nytenkende, har kompetanse innen bedriftsutvikling og kan kommunisere godt med både næringsliv og kommune. Du får bidra til å utvikle arbeidsformen i omstillingsprogrammet, innenfor vedtatte rammer.

Prosjektet har varighet i 3 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 3 år. Tilsetting forutsetter fullfinansiering av programsatsingen, noe vi har stor tro på.

LES MER OM PROSJEKTET OG PLANENE på vår hjemmeside > Næringssatsing - omstillingsprosjekt

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede og koordinere nyskaping- og omstillingsprogrammet i Nord-Aurdal i henhold til vedtatt strategi. Herunder profilere programmet og innsatsområder, utvikle og rapportere på årlige tiltak og forvalte omstillingsmidler på ca. kr. 5 millioner pr år
 • Være samtalepartner og inspirator for næringsliv som ønsker å utvikle dagens eller ny virksomhet og skape arbeidsplasser, samt bistå i dialog med offentlig virkemiddelapparat
 • Ta aktivt initiativ til utviklingsarbeid og prosjekter på områder hvor programmet er naturlig oppdragsgiver i en tidlig fase, f.eks. samarbeid i eller på tvers av bransjer, reisemålsutvikling, kompetanseutvikling m.m
 • Saksforberede styremøter med vurdering av utviklingsprosjekter og følge opp styrevedtak
 • Legge til rette for rullering av omstillingsstrategi og årlig handlingsplan
 • Samarbeide med regionale utviklingsmiljø og Nord-Aurdal kommune

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning - med mindre særskilt erfaring kan kompensere for dette
 • Erfaring fra privat sektor med kunnskap om bedriftsutvikling og vekstprosesser, samt grunnleggende økonomiforståelse
 • Du bør ha kjennskap til prosjektledelse/prosjektutvikling
 • Kunnskap om nærings- og samfunnsutvikling, og kjennskap til offentlig virksomhet
 • Gjerne også kunnskap om offentlig virkemiddelapparat og finansiering
 • Ledererfaring er en fordel, men ikke et krav

Personlige egenskaper

 • Utviklings- og samarbeidsorientert 
 • God i kommunikasjon, både muntlig og skriftlig
 • Tillitsskapende og involverende relasjonsbygger, som er ryddig og god i kontakt med omverden
 • Strategisk, proaktiv og resultatorientert
 • Entusiastisk og har god arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

Som prosjektleder i dette nyskapings- og omstillingsprogrammet får du en sentral rolle i utviklingen av næringsliv og lokalsamfunn i Nord-Aurdal og Valdres. Stillingen vil gi et bredt kontaktnett, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Du vil bli møtt med forventninger, samtidig som vi er mange som vil arbeide sammen med deg for at vi skal lykkes med vårt vekstarbeid. 

 • Vi tilbyr konkurransedyktig lønn 
 • Pensjon og forsinkring i KLP 

Andre opplysninger

 • Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
 • Har du ønske om unntatt offentlighet må dette begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.
 • Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler i kommunen
 • Intervjuer planlegges gjennomført i uke 4

 

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med konstituert kommunedirektør Åge Sandsengen (909 44 797) eller virksomhetsleder for Teknisk og næring Runar Kittelsen (977 01 311).

Henvendelser behandles konfidensielt.

 

 

Education
Digital Business Development
Digital Collaboration
Entrepreneurship, Innovation and Society
Financial Economics
Global Manufacturing Management
Globalisation and Sustainable Development
Health, Safety and Environment (HSE)
Industrial Ecology
Economics and Technology Management
International Business and Marketing
Science and Technology Studies (STS)
Technology Management
Marketing, Innovation and Management
NTNU School of Entrepreneurship (NSE)
Project Management
Accounting and Auditing
Economics
Circular Economy
Social Anthropology
Sociology
Political Science
Business Administration
Economics and Business Administration
Economics, Business Administration and Sustainability