Koordinator/saksbehandler

Expires
Education level
Completed Bachelors degree
Completed Masters degree
Field of study
Medicine and Health Sciences
Social Work and Child Welfare Work
Social and Political Sciences
Psychology
Pedagogy and counselling
Teaching
Type
Full-time work
Work place
Frøya
Responsibilities
Administration and Procedure
Work relating to Children and Youth
Management/ Project Management
Consulting/Counselling
Counselling
County
Trondheim
How to apply

 

Frøya kommune utlyser 2 prosjektstillinger på 100% i prosjektet 0-24

Frøya kommune deltar i det nasjonale prosjektet «0-24 Samarbeidet», nærmere bestemt i «pilot for programfinansiering», der man vil bidra til at alle barn og unge skal få den støtten og hjelpen de behøver for å mestre eget liv.

I Frøya kommune ønsker vi å etablere et tjenestekontor som skal fungere som en dør inn til alle tjenestene våre. Bruker skal bli møtt med respekt, kunnskap og oversikt. Samtidig ønsker vi å øke den tverrsektorielle samhandlingen i organisasjonen og vurdere samarbeidene som fins i dag.  

For å møte disse utfordringene lyser vi nå ut 2 prosjektstillinger som koordinator/saksbehandler på 100% i perioden: 01.02.21-31.12.22

Arbeidsoppgaver

 • Bidra inn i utvikling og etablering av tjenestekontor sammen med prosjektleder
 • Drive tjenestekontor sammen med andre
 • Koordinering av tjenester i helse og oppvekst
 • Saksbehandle saker for målgruppen utsatte barn og unge i alderen 0-24 år
 • Jobbe med systemene rundt barnet og familien for å bedre oppvekstvillkår
 • Bidra til å etablere gode samarbeidslinjer mellom helse og oppvekst
 • Ha oversikt over tilbud og muligheter for målgruppen innad i kommunen og opp mot andre samarbeidspartnere
 • Drive utprøvning av nye oppfølgings-forløp for målgruppen

 

Kvalifikasjonskrav

Utdanningskrav:

 • Relevant bachelorutdanning (sosionom, barnehagelærer, barnevernspedagog, lærer, vernepleier, jus, sykepleier etc.)

Ønsket praksis:

 • Erfaring fra koordinering er ønskelig
 • Erfaring fra saksbehandling er ønskelig

Ønsket praksis:

 • Erfaring fra koordinering er ønskelig
 • Erfaring fra saksbehandling er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og evne til nettverksbygging
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Pådriveregenskaper
 • Strukturert

 

Vi tilbyr

 • Lønn etter tariff
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift
 • Heltidskultur i fokus