Trainee 2021

Expires
Education level
Completed Masters degree
Education program
Mathematics, Physics, and Nanotechnology
Electrical Engineering
Computer Science and Information Technology
Civil Engineering
Type
Full-time work
Internship / Trainee
Work place
Nydalen
Responsibilities
Analytics, Computing and Reporting
Technology- and Product development
County
Oslo
How to apply

Statnett forvalter kritisk infrastruktur. Det nordiske kraftsystemet gjennomgår omfattende endringer og forbedringer, noe som gir økt kompleksitet. Dette gir spennende utfordringer innen utnyttelse av maskinlæring, automatisering og data science. Statnett har stort fokus på å bygge grunnmuren som støtter opp under fremtidens kraftsystem, deriblant satses det mye på systemarkitektur, informasjonsarkitektur, datakvalitet, big data og prosessering av store datamengder, og ikke minst informasjonssikkerhet.     Økt andel fornybar og distribuert kraftproduksjon, enorme datamengder og raskere utvikling av ny teknologi skaper både utfordringer og muligheter. I tillegg blir samfunnet stadig mer avhengig av strøm, noe som også skjerper kravene til Statnett. Vi må derfor, i enda større grad, jobbe på tvers av fagretninger og ta i bruk innovative løsninger for å utvikle, drifte og beskytte fremtidens digitale kraftsystem. 

Vi er veldig engasjerte i og opptatt av utviklingen til våre traineer. Mange tidligere traineer har opparbeidet seg spennende karrièrer hos oss etter endt periode, både innenfor lederstillinger og spennende fagstillinger. Nå retter vi fokus mot deg, og ser frem til å sammen kunne bygge en karrière hos Statnett!

Hva kan du forvente hos oss?

 • Du får utfordrende arbeidsoppgaver innenfor flere deler av organisasjonen, som gir en unik mulighet for faglig utvikling og et tverrfaglig samt sosialt nettverk
 • Programmet går over 18 måneder, fordelt på 3 terminer i ulike enheter og divisjoner
 • Du kan bygge breddekompetanse og forståelse, eller spisskompetanse innenfor et smalere område, enten det er en fagkarriere eller en lederkarriere du har i sikte
 • Vi har vi både åpne og styrte løp for våre traineer
 • Som trainee deltar du på gruppebaserte kursmoduler som bidrar til personlig utvikling
 • Det er mulighet for utveksling i Sverige og Danmark, og for noen kan også en av terminene gjennomføres på et av våre kontorsteder utenfor Oslo 

Hvem er du?

 • Du er på siste året av studiet, eller har nylig fullført din mastergrad
 • Du kan vise til gode akademiske resultater
 • Vi søker dyktige og engasjerte kandidater med utdanningsbakgrunn fra teknologiske fag, matematikk/statistikk e.l. slik som: elkraft, energi og miljø, ind.øk, og bygg/prosjektledelse i sin fagkrets
 • Programmeringskompetanse er en fordel
 • Du formulerer deg meget godt på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig

Som trainee i Statnett vil du trives dersom du:

 • Ønsker å bygge en fremtidsrettet kompetanse og karrière hos en viktig samfunnsaktør
 • Tar initiativ og tør å utfordre 
 • Ser verdien i Statnett sin samfunnsrolle  
 • Er nysgjerrig og lærevillig
Praktisk informasjon vedrørende rekrutteringsprosessen:

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til en rekrutteringsdag/assessment Center hos Statnett i Oslo 26 oktober. Vi forbeholder oss retten til å kunne gjøre endringer på opplegg og tidsplan i forhold til den til enhver tid gjeldende anbefaling fra FHI mht Covid 19.

Praktisk informasjon rundt dette blir sendt til valgte kandidateretter at søknadsfristen har gått ut. Kandidatene som kommer videre fra denne dagen vil bli kalt inn til 2. gangsintervju hos Statnett i Oslo kort tid etter dette. 

Søkere må benytte vår elektroniske søknadsportal. Kun søknader som inneholder CV og vitnemål/karakterutskrifter vil bli vurdert.  For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. 

Education tags
Civil and Environmental Engineering
Civil Engineering
Building Information Modelling (BIM)
Electrical Engineering
Electronic Systems Design
Electronics Systems Design and Innovation
Electric Power Engineering
Physics
Physics and Mathematics
Industrial Cybernetics
Cybernetics and Robotics
Marine and Maritime Intelligent Robotics
Mathematical Sciences
Materials Science and Engineering
Nanotechnology
Hydropower Development
Programming
Security and Cloud Computing
Simulation and Visualization
Traditional Craftsmanship
Vindkraft
Areas of expertise
Civil engineering
Electrical engineering
Physics
Cybernetics and robotics
Mathematics and statistics