Studentassistent med ansvar for sosiale medier

Expires
Education level
Started bachelor/master (1.-3. yr)
Started master (4.-5. yr)
Completed Bachelors degree
Type
Part-time work
Work place
NTNU Bridge
Responsibilities
Communication/Dissemination/Journalism
Media Production (film/sound/visuals/graphics)
PR/Marketing/Sales
County
Trondheim
How to apply

 

NTNU Bridge søker studentassistent med ansvar for sosiale medier

 

NTNU Bridge er NTNUs koblingsportal mellom studenter og arbeidsliv. NTNU Bridge gir studenter tilgang til yrkesrelevant erfaring gjennom oppgavesamarbeid, praksis og jobb. Arbeidsgivere får på sin side tilgang på verdifull kompetanse fra NTNUs fagmiljø. Per i dag bruker over 3000 studenter og 500 arbeidsgivere tjenesten aktivt. NTNU Bridge er en del av NTNUs sentrale karrieretjenester, NTNU Karriere.

 

Bli studentassistent hos NTNU Bridge
Vi søker nå ny SoMe-ansvarlig, som sammen med to andre vil utgjøre vårt team av studentassistenter. Stillingen varer ut vårsemesteret 2021, med mulighet for forlengelse. Du vil få opplæring med avtroppende SoMe-ansvarlig.

 

Som studentassistent i NTNU Bridge vil du få varierte og utfordrende oppgaver. Du får et innblikk i hvordan NTNU jobber med karriere og arbeidslivsrelasjoner. Du vil jobbe sammen med prosjektleder og øvrige studentassistenter, samt karriererådgiverne på NTNU Karriere.

 

Som SoMe-ansvarlig vil du ha ansvar for å produsere og publisere innhold på NTNU Bridge sin Facebook- og Instagram-konto, med til sammen nesten 4500 følgere. Du vil også kunne få jobbe noe med NTNU Karriere sine kanaler i LinkedIn og Twitter. Som SoMe-ansvarlig har du en sentral rolle i strategiutforming, planlegging og evaluering av våre aktiviteter i SoMe. Du må ha gode samarbeids- og formidlingsevner. Det forventes at du jobber ryddig og etterrettelig, men også at du tar initiativ og kan jobbe selvstendig.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Utforme og gjennomføre SoMe-strategi
 • Ansvar for publiseringskalender, koordinere poster på SoMe
 • Gjennomføre faste Instagram-kampanjer
 • Oppdatere arrangementskalendere
 • Månedens student
 • Hente ut data og evaluere aktiviteten på SoMe
 • Grafisk utforming

 

Aktuelle kompetanser:

 • Erfaring med kommunikasjonsarbeid i SoMe, spesielt Facebook og Instagram
 • Grafisk design, foto og bilderedigering
 • Erfaring med analyseverktøy, for eksempel Google analytics, er en fordel

 

Generelle kvalifikasjoner:

 • God skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner og høy grad av profesjonalitet
 • Nettverk og erfaring fra studentverv eller lignende er en fordel
 • Student ved NTNU, fortrinnsvis på 3. eller 4. året

 

I tillegg til relevant kompetanse og erfaring vil også personlig egnethet bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

 

Arbeidsområde: NTNU Bridge – arbeidslivskontakt

 

Tilsetting ved: NTNU Karriere, under avdeling for studenttjenester

 

Stilling: Studentassistent i inntil 20 % stilling. Estimert arbeidsbelastning er 1 dag per uke (Maks 120 timer per semester). Det må påregnes varierende arbeidsmengde gjennom ansettelsesperioden, med større pågang i enkelte perioder. Arbeidsmengden tilpasses ferier og eksamensperioder.

 

Lønn: Stillingen lønnes etter lønnstrinn 22, for tiden kr 159,38 pr. time.

Lønn utbetales månedlig på bakgrunn av elektronisk levert timeliste.

 

Ansettelsesperiode: Stillingen varer ut vårsemesteret 2021, med mulighet for forlengelse.

 

Aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju innen utgangen av uke 40. Intervjuene gjennomføres 5. og 6. oktober. Oppstart uke 42.