Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK-nytt uke 6

av 8. februar 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Denne uken var det høringsfrist for rapporten om faglig organisering i Campusprosjektet i Trondheim. Jeg har nevnt rapporten flere ganger tidligere, og den er også oppsummert på Universitetsavisa. Her skisseres fire modeller for plassering av HumSam-miljøene, og øvrige faglige klynger er plassert, som KAM, Helse, Lærer, og oss. Vi har hatt rapporten på høring til instituttene i Trondheim. Instituttene har ulik vektlegging av hensynet til at vi som fakultet blir samlet på den ene siden, og behovet for å lokaliseres nært teknologimiljøene som mange samarbeider med på den andre siden. I min overordnede oppsummering har jeg vektlagt at vi som fakultet må være fysisk samlet for å skape den faglige integrasjonen som hele dannelsen av fakultetet bygger på, men at vi samtidig må være nær teknologimiljøene slik at det er kort gangvei i mellom både for studenter og ansatte. Dette mener jeg er løsbart ved gangforbindelser, heis eller trappeløsninger som gjør at man raskt og enkelt kan forflytte seg mellom Hesthagen og Gløshaugenplatået. Det er også sånn at IE-fakultetet i sin høring legger vekt på at de ønsker noe samlokalisering med oss og et fremtidig Innovasjonssenter. Alle instituttenes høringer er også lagt ved.

Tirsdag og onsdag gikk Lerchendalkonferansen av stabelen, som arrangeres årlig av Tekna, NTNU, SINTEF og NFR. Det er et veldig profesjonelt og flott opplegg, og et av de desiderte høydepunktene var vår egen Ragnar Torvik, som har fått voldsomt mye skryt for sin analyse av teknologisk utvikling fra et samfunnsøkonomisk ståsted. Utrolig artig!

Vi på fakultetet har satt av strategimidler til å få forskningsgrupper på tvers av instituttene til å jobbe sammen. Dette gir konkrete resultater: Institutt for internasjonal forretningsdrift og IØTs faggruppe for strategi og forretningsutvikling gjennomfører felles forskningsseminar på Oppdal 25.-27.- mars. Fokus vil være presentasjoner og tilbakemelding på artikkelutkast og faglige diskusjoner rundt temaet publisering. Pr i dag er det 17 påmeldte. Dette er et godt iniativ med sikte på samhandling på tvers av enhetene ved fakultetet. Jeg vet at noe lignende skal gjøres for finansmiljøene våre på tvers av tre institutter, og det er kjempebra!

Neste uke skal det holdes en nasjonal konferanse om strukturreform og fusjoner i UH-sektoren. NIFU vil presentere sin delrapport 2, rektor og flere fra departement og øvrige aktører i sektoren skal innlede, og det blir flere debatter fra politikere og samfunnsaktører i flere av våre campusbyer. Jeg sitter i referansegruppen for følgeforskningsprosjektet til NIFU, og skal delta. Se lenke til konferansen her, den blir også streamet:

https://www.ntnu.no/strukturkonferanse-2019/program

Har et flott medieoppslag jeg vil dele med dere, skrevet av vårt hovedverneombud Trond Kongsvold og Oscar Amundsen ved SU-fakultetet. Tema er åpne kontorlandskap, tittel «Dumhetens paradoks» fra Aftenposten denne uken. Verdt å lese!

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/6nOy0z/Dumhetsparadokset-Ideen-om-apne-kontorlandskap-ved-universitetene–Oscar-Amundsen-og–Trond-Kongsvik-?spid_rel=2

Med det vil jeg ønske alle en god helg!

Monica

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp