Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK nytt uke 42

av 19. oktober 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen. Vi holder på med styringsdialoger med alle instituttene, og har denne uken snakket med HHS. Her skjer mye spennende, de er blant annet i sluttfasen med strategiplanen. På dekanmøtet tirsdag snakket vi om oppstart av arbeidet med ny miljøplan for NTNU, du kan lese mer på UA om dette.

Vi har begynt å ha korte og hyppige møter om faglig integrasjon i BØA på tvers av tre campuser, for å være sikker på at vi får dette til denne samordningen på en skikkelig måte. Det er viktig å ha fokus, dette kan vi rett og slett ikke bomme på! Jeg er helt sikker på at det blir bra. I den forbindelse er alle dere som jobber med BØA – bachelor i øk/adm – invitert til et felles seminar i Trondheim den 29. november, med faglig og sosialt program. Sett av datoen allerede nå, program kommer etter hvert. Det er også mer info på Innsida.

Denne uken har HHS hatt to dager med konferanse og Phd-seminar med diskusjoner, presentasjoner av alle PhD-prosjekter med tilbakemeldinger og foredrag. Årets deltakere kom fra NTNU, Stockholm School of Economics, University of St. Gallen, University of Exeter, University of Edinburgh og mange flere. Dette har vært svært vellykket, i følge ryktene.

Vi har hatt en disputas; Lars Ivar Hagfors disputerte med avhandlingen Essays on electricity price modelling. Hovedveileder har vært Stein Erik, og biveiledere Sjur og Verena, alle på IØT. Kandidaten ser konsentrert ut, han svarte godt for seg i føgle mine kontakter, og alt tyder på at dette gikk riktig fint:

Florentina på HHS https://www.ntnu.no/ansatte/florentina.paraschiv jobber for å få opp en egen internasjonal PhD Summer School for finansfeltet. Ta kontakt med Florentina hvis dette er relevant for deg!

En av studentene våre i Ålesund, Marie Strande Nilsen er plukket ut for å være «Leder for en dag» i Kunnskapsdepartementet, og skal skygge Iselin Nybø. Marie er ferdig med en bachelor i Markedsføring og ledelse på IIF, og tar nå noen flere økonomifag. Hun har også vært leder for en studentbedrift. Les mer om Marie her: https://www.universitetsavisa.no/campus/2018/10/18/NTNU-student-plukket-ut-som-%C2%ABLeder-for-en-dag%C2%BB-i-Kunnskapsdepartementet-75722.ece

Vi har også fått noen nye kolleger! På Gjøvik starter Britt Berge som seniorkonsulent i 50% stilling fra 12. november. På IØT startet Irene Eriksen som førstekonsulent i administrasjonen 8. oktober. I tillegg er Ottar Michelsen snart klar til å starte som førsteamanuensis i miljøledelse på IØT. Han er foreløpig politiker i Trondheim kommune, men kommer til oss i 20% stilling fra 15. oktober, og går over til full stilling når han er ferdig med sine plikter i Rådhuset. Velkommen til alle tre!

I neste uke, onsdag 24/10 er det klart for et nytt lunsjforedrag i den legendariske serien «Kost og nytte». Denne gangen er det Hanne Finnestrand fra IØT som foredrar om Den norske arbeidslivsmodellen i Trøndelag. Arbeidslivsmodellen blir ofte fremhevet som et konkurransefortrinn for norsk arbeids- og næringsliv. Hva betyr egentlig dette, og hva er erfaringene fra Trøndelag? Ta med lunsjen din og kom til bilbioteket kl 11:30.

Vi har ikke mindre enn to disputaser neste uke. På mandag skal Kine Berild Norheim forsvarer avhandlingen «Drivers of innovation and strategic resilience in and between firms: The role of absorptive capacity, psychological safety and innovation capabilities» . Disputasen skal foregå i Ålesund, og Kine har hatt et veilederteam bestående av Alf Steinar ved IØT, Øivind ved IIF og Hans Petter Hildre fra Institutt for Havromsoperasjoner og Byggteknikk ved IV-fakultetet i Ålesund. Et team på tvers av institutt-, fakultet- og campusgrenser der altså, ikke dårlig!

Fredag i neste uke skal det være en disputas til, det er Marta Morais-Storz som disputerer med avhandlingen «Innovation and the role of problem formulation: capitalizing on the potential of collective intellect for value creation». Veiledere har vært Alf Steinar på IØT og Amy Edmondson  fra Harvard Business School. Svært spennende tema for begge, lykke til for kandidater og veiledere!

Neste uke starter jeg på Gjøvik, da alle fem dekaner som har virksomhet er skal delta i et møte sammen med seksjons/instituttledere og viserektor. Onsdag er den lønnsforhandlinger med Akademikerne, som det er NTNU sentralt som tar seg av. Byggearbeidene i Klæbuveien 72 starter neste uke, og Indøk har sin avslutningsseremoni på fredag. Mye å se frem til, altså.

Da håper jeg alle får en fin helg!

Monica

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp