Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Da er vi godt i gang!

av 16. januar 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Nå har fakultetet vårt eksistert i to uker, og ble offisielt åpnet på tirsdag. Det er mye som har skjedd i løpet av disse to ukene. Noen av oss startet året med å flytte inn i 5. etasje i bygget til Handelshøyskolen. Men der var det egentlig ikke ledig, i alle fall ikke helt. Det var likevel tvingende nødvendig å få på plass deler av fakultetsadministrasjonen, så vi brøytet oss inn på tilgjengelige kontorer. Vi som sitter her nå er HR-folkene våre Merethe, Reidun, Oddny og Svein Olav, kommunikasjonsmedarbeider Kari, studieveileder Kjersti, økonomimedarbeider Marit, begge seksjonslederne Tove og Gunnar og meg selv. De fleste av oss inkludert meg sitter i åpent landskap langs korridoren i påvvente av at etasjen blir ledig, når lønn og personalavdelingen har flyttet ut i løpet av januar! Det hele har litt preg av dugnad og pakkesker på vei ut og inn, men det går seg til etterhvert. Resten av fakultetsadminsitrasjonen sitter på sine gamle kontorer på IØT og Handelshøyskolen. Når vi får bedre plass skal også de kunne flytte hit.

Planen videre er å se på bruken av hele dette bygget. Vi sitter litt bortgjemt her oppe i 5. etasje, og det er ikke så lett å finne oss. Jeg tror vi bør være litt lettere å finne, både for ansatte og studenter. Og så skal vi få flyttet ISØ hit også, i løpet av 2017. Vi skal etterhvert opprette en gruppe for å utrede plassering av personer og bruk av bygget, slik at alle som blir berørt får medvirke i prosessen.

Vi hadde kick-off møte i den nye administrasjonen allerede 3. og 4. januar, med alle fra fakultets- og instituttadministrasjonene, for å bli kjent på tvers, og for å finne gode måter å samarbeide på. Vi er få, og det gir oss muligheter til å jobbe på smarte måter, samtidig som det blir krevende. Seksjonslederne Tove og Gunnar har et bra opplegg disse to dagene. Selv var jeg på et seminar i regi av Forskningsrådet om vareproduksjon og samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljø 4 og 5. januar.

10 januar ble fakultetet åpnet av Siv Jensen, og omkring 550 deltager var med gjennom dagen. Vi fikk mye mediedekning, og det var en veldig bra opplegg! Faglig program var imponerende, og gjennomføringen foregikk på en knirkefri måte. Vi fikk hyggelige hilsener fra venner, samarbeidspartnere og kolleger, og forventningene som stilles til oss er skyhøye! Nå er det bare å komme igang. Kari har lagt ut en masse bilder fra arrangementet på denne bloggen.

Resten av forrige uke gikk for min del med til møter internt og eksternt. Torsdag og fredag var jeg på Trøndelagsmøtet, en møteplass med politikere, næringsliv og samfunnsliv fra Nord- og Sør-Trøndelag. Rektor og dekanene hadde frokostmøte med Stortingsrepresentantene fra Nord- og Sør-Trøndelag, og det var mange spennende foredrag. Det er veldig artig med all oppmerksomheten vi får. Alle jeg møter er enormt positive til at vi har fått et nytt fakultet for økonomi ved NTNU, og har store forvetninger til alt vi skal få til. På slutten av fredagen deltok jeg sammen med rektor i møte med Kristin Skogen Lund fra NHO og Hans Christian Gabrielsen fra LO, og de ser begge svært positivt på etableringen av fakultetet.

Denne uken føler jeg er den første «normale» uken, uten møter og seminarer over flere dager. Nå kan vi komme ordentlig i gang! Vi har fått utnevnt et foreløpig fakultetsstyre frem til sommeren, vi skal lyse ut de tre siste stillingene vi mangler folk til i fakultetsadministrasjonen, og komme i mål med budsjetter for 2017, både for institutter og fakultet. Vi har ledermøter med instituttledere og fakultetsledelse annenhver onsdag, neste gang denne uken. Både navn på fakultetsstyremedlemmer og møteplan for fakultetet vil bli lagt ut på innsida etterhvert.

Lurer du på noe av alt som foregår må du bare ta kontakt med meg!

Monica

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp