Utstillingens varighet: 27.04.21–29.04.21

Kunst og Håndverk er et viktig fag i skolen der det er rom for kreativitet og elever får muligheten til å vise frem identitet og følelser gjennom kunst. Førsteårstudenter ønsker velkommen til vårens første utstilling ved NTNU Kalvskinnet.

I denne utstillingen vil dere møte arbeider fra hele semesteret. Vi har jobbet med Landart, grafikk, maling, tegning og foto. Dette er en prosessutstilling, som vil si at alle arbeidene er ikke fullstendig, men vi har fokuset på prosessen. En prosess kan være vell så viktig og inspirerende som det endelige produktet.

Utstillingen finner du rundt omkring på Kalvskinnet. Med eller uten sans for kunst er alle velkommen til å ta seg en tur for å få inspirasjon til eget arbeid, arbeid med elever eller bare for å få et lite avbrekk i en ellers hektisk hverdag. Vi gleder oss til å se dere!

Informasjon om de ulike oppgavene:

Maleri

Fordi et maleri er en todimensjonal flate, må maleren- om han/hun ønsker at bildet skal se ut som et tredimensjonalt billedrom- benytte seg av visse formalestetiske virkemidler for å skape en illusjon av rom. I denne oppgaven har studentene laget et tredimensjonalt billedrom av plane flater bestående av lukkete mangekanter som eksempelvis trekant, firkant, femkant osv.

Malerier bestående av mangekanter. foto

Tegning

Å tegne er en måte å uttrykke seg på, noe vi alle har gjort siden vi var ganske små. Vi tegner før vi har lært å skrive. Starten er gjerne ukontrollert rabling, så følger hodefotinger og deretter store og små̊ verdi-dimensjonerte figurer tegnet ut ifra barnets synsvinkel. Etter hvert blir tegningen konkretisert og mer realistisk i utrykket. En tegning er en billedlig måte å uttrykke både tanker, inntrykk og uttrykk fra våre omgivelser på̊. Her har studentene fått trening i ulike tegneøvelser som blindkontur, opp-nedtegning, samt tegning av lys, skygge og valører for å kunne skape illusjonen av rom og dybde. På utstillingen vil du kunne se studentenes arbeid med et håndstudium.

Tegninger av hender. foto

Landart

Målsetningen med oppgaven er selvstendig arbeid med et romlig/tredimensjonalt formspråk. Gjennom bruk av naturmaterialer i marka, skogen, fjæra, parken eller hagen har studentene arbeidet med et stedsspesifikt verk der de har tatt utgangspunkt i de naturlige omgivelsene.

Bilder av landart i snø. Skupturer og former i snøen. Foto

Fotografi

Her har studentene arbeidet med et tablå der de har tatt inspirasjon fra et maleri/kunstner og gjort det om til et levende bilde. Her er blant annet synsvinkel, belysning, modellering, tekstur/overflate, rom/dybde, bevegelse, balanse og fargebruk viktige komposisjoner under arbeidet av tablået. Studentene har også arbeidet med foto der de har fokusert på refleksjon i en eller flere flater av et landskap eller urbant motiv. Her også har det blitt fokusert på lys, farger, kontraster og tekstur/overflate for å skape og forsterke bevegelse eller balanse i komposisjonen.

Grafikk

Studentene har arbeidet med både høytrykk og dyptrykk, som er to svært ulike grafiske teknikker. I denne oppgaven har studentene opparbeidet seg kunnskap om hvordan de kan utnytte de ulike teknikkene for å frem sitt eget motiv på best mulig måte. Temaet for arbeidet er landskap og natur.

Grafikk. Foto
Utstillingsområde, bilder og verktøy. Foto
Andrea Ilebrekke. foto
Andrea Ilebrekke
Student ved NTNU

Andrea Ilebrekke er grunnskolelærerstudent ved Institutt for lærerutdanning.

Hannah Lende. foto
Hannah Lende
Student ved NTNU

Hannah Lende er grunnskolelærerstudent ved Institutt for lærerutdanning.