Forskere og studenter ved NTNU har fått tilgang på en nyhetsdatabase med 36 000 nyhetskilder fra 200 land. Det gir nye muligheter for å studere og analyser medier og mediedekning over hele verden på en systematisk måte.

Factiva er en database med innhold fra kjente aviser som New York Times og The Guardian, og verdensledende pressebyråer som AFP og Reuters. Den inkluderer også innhold fra mindre kjente aviser, nyhetsarkiv, blogger og kanaler fra land over hele verden.

Databasen gir både studenter og ansatte ved NTNU mulighet til å drive systematisk forskning på ulike aspekter ved media, og vi kan gjennomføre sammenlignende studier av medier i flere land. Arkivet går ofte langt tilbake i tid, og vi kan gjøre detaljerte søk som enkelt gir oss akkurat det innholdet vi er på jakt etter.

Vi synes det er flott at NTNU investerer i denne typen infrastruktur og vi ser for oss mange spennende masteroppgaver og forskningsprosjekter i tiden framover.

Vi håper vi kan inspirere andre ved NTNU, både studenter og ansatte, til å utforske Factiva og mulighetene som databasen gir oss – gjennom en presentasjon av noen prosjekter som allerede benytter Factiva:

Protestkampanjer og demokratisering

Prosjektet Anatomy of Resistance Campaign undersøker organisasjoners deltakelse i protestkampanjer. Factiva er en kjerneressurs i prosjektet, og vi bruker databasen til å identifisere organisasjonene som deltar i protestkampanjer og for å samle informasjon om egenskapene deres, slik at vi kan forstå hvordan forskjellige organisasjoner bidrar til demokratisering.

Andre verdenskrig og Holocaust som fortolkningsrammer

In a World of Total War: Norway 1939 – 1945 er et prosjekt som undersøker hvordan andre verdenskrig og Holocaust blir brukt som fortolkningsrammer for å forstå andre kriger, voldshendelser og folkemord. Avisartikler utgjør en viktig del av det empiriske materialet, og Factiva gir tilgang til artikler både fra norske og internasjonale medier, samt artikler som også går langt tilbake i tid.

Brexit, EU og migrasjon

Flere doktorgradsprosjekter ved NTNU bygger på Factiva som ressurs. Kristine Graneng ser for eksempel på hvordan migrasjon har blitt et svært sentralt tema i folkeavstemninger om EU-spørsmål. I forbindelse med Brexit, var redusert innvandring det viktigste argumentet for mange av de som stemte for å forlate unionen.

Factiva gjør at forskerne kan hente store mengder artikler fra debatter i tiden rundt folkeavstemninger. Disse kan brukes til å analysere hvor viktig migrasjon var som tema, hvordan det ble snakket om i tilknytning til EU-spørsmål og hvem det var som i størst grad knyttet teamet migrasjon til samarbeid i EU. Prosjektet ser ikke bare på den britiske debatten, men også på folkeavstemninger i Irland og Danmark. Factiva gjør at vi kan gjøre tilnærmet like søk i aviser fra flere land.

Politisk representasjon gjennom mediene

I forskningsprosjektene RECONNECT og UNREP analyserer vi hvordan politikere, internasjonale organisasjoner og politiske aktivister fremstiller seg selv som representanter av befolkningen. Hva slags politikk forsvarer de og angriper de? Hvilke politiske institusjoner retter de seg mot for å ordne politikken? Hvem sier de at de representerer?

En komparativ analyse av debatter om migrasjon, frihandel, europeisk integrasjon og kamp mot terrorisme i flere land gir oversikt over dagens politikk, forhold mellom nasjonale og internasjonale institusjoner i dagens politikk og rollen valgte og uvalgte representanter har i å skape dagens løsninger på store utfordringer som klimaendringer og flyktningkriser.

Portrett av Pieter de Wilde
Pieter de Wilde
Førsteamanuensis ved NTNU | Nettside

Pieter de Wilde er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap og forsker på politisk konflikt innenfor europeisk integrasjon og globalisering. Forskningstemaene hans omfatter euroskepsis og debatter om EU, samt globalisering i medier og parlamenter.

Han leder forskningsprosjektet Trondheim Analytica, som undersøker hva sosiale medier avslør om våre politiske oppfatninger. Han er også med i RECONNECT-prosjektet om demokrati og rettstater i Europa. I tillegg  leder han prosjektet UNREP om ikke-valgte folkerepresentanter og liberaldemokrati i Europa.

Portrett av Kristine Graneng
Kristine Graneng
Stipendiat ved NTNU | Nettside

Graneng har utdanning i Europastudier fra NTNU og jobber i dag som doktorgradsstipendiat ved Institutt for historiske og klassiske studier.

Portrettfoto av Charles Butcher
Charles Butcher
Førsteamanuensis ved NTNU | Nettside

Charles Butcher er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Han forsker blant annet på motstandsbevegelser i autoritære stater, og leder forskningsprosjektet Anatomy of Resistance Campaigns.

Portrett av Anette Homlong Storeide
Anette Homlong Storeide
Førsteamanuensis ved NTNU | Nettside

Anette Homlong Storeide er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur, NTNU og seniorforsker ved Falstadsenteret. Hun har i sin forskning vært spesielt opptatt av Holocaust og tidsvitnefortellinger etter Andre verdenskrig.