Foto: Marthe Sofie Pande-Rolfsen

Hvordan kan man skape en estetisk opplevelse av Shakespeare i engelsk og musikk? Dette skulle faglærere fra grunnskolelærerutdanninga utforske i prosjektet «Sounding Shakespeare».

Om prosjektet

«Sounding Shakespeare» er et tverrfaglig forsknings- og utviklingsprosjekt ved grunnskolelærerutdanninga, og har som mål å utvikle nye undervisningsopplegg med fokus på estetisk opplevelse av Shakespeare i musikk og engelsk. Prosjektet fikk tildelt studiekvalitetsmidler for å inkludere studentene i nye undervisningsformer som tar utgangspunkt i flerfaglighet og praktisk-estetiske tilnærminger til fagene, samtidig som at studentene fikk mulighet til å delta i pågående forskningsarbeid ved Institutt for lærerutdanning.

Med midlene vi fikk, arrangerte vi en rekke arrangement for studenter fra engelsk, musikk og produksjon for sal og scene, samt at vi gjennomførte en egen forskningsworkshop der vi samlet inn data til vårt eget prosjekt «Sounding Shakespeare».

Foredrag med Nora Kulset: Musikk og språk

Som første arrangement på høsten 2018 fikk vi besøk av dr. Nora B. Kulset fra Institutt for musikk ved NTNU som holdt et foredrag for oss med tittelen «Fra sang til språk». Nora var på den tid postdoktor ved samme institutt, der hun i dag er instituttleder. Hun har en doktorgrad i musikkvitenskap knyttet til sitt fagområde om hvorfor musikk er en viktig del av menneskelivet. Nora har bl.a. konstruert begrepet «musickhood», et ord hun bruker for å prøve å beskrive «vår menneskelige medfødte musikalitet, men også hva som skal til for at vi skal klare/tørre å bruke den». Hun har også utgitt bøkene Musikk og andrespråk og Din musikalske kapital.

Nora snakket til studentene om sin forskning på hva som skjer med språktilegnelsen i den flerspråklige barnehagen når vi synger mer sammen. Stikkord var økt tilknytning, en lettere vei inn i nye vennskap – og at når vi synger så lurer vi språket inn i hjernen.

Studenter hører på musikere som spiller  på instrumenter. Foto
Foredraget til Nora Kulset ble innledet av et kunstnerisk innslag fra musikkstudenter ved lærerutdanninga. Foto: Marthe Sofie Pande-Rolfsen
Dr. Nora Kulset holder et foredrag for studenter. Foto
Godt oppmøte og stort engasjement på foredraget til Nora. Foto: Marthe Sofie Pande-Rolfsen

Seminar med komponist og pianist Kyrre Havdal

På nyåret inviterte vi komponist og pianist Kyrre Havdal som gjesteforeleser til oss. Kyrre komponerer bl.a. musikk for scene og var på det tidspunktet aktuell som bl.a. komponist og pianist med forestillingen «Tordenskjold – Alle tiders trønder» ved Trøndelag Teater. Han hadde en flott interaktiv presentasjon for studentene om hvordan man komponerer musikk for scene. Tilhørerne var studenter fra musikk, produksjon for sal og scene, og engelsk. Temaet var særlig aktuelt for studentene fra faget produksjon for sal og scene som jobbet med sin egen musikal. Vi fikk høre mye musikk fra musikalen Tordenskjold, både fra prosess og ferdig produkt. Kyrre delte erfaringer fra sin kompositoriske prosess, om musikk som ble refusert, revidert, forkastet, nykomponert eller videreutviklet. Studentene syntes dette var interessante erfaringer å ta med seg videre i eget arbeid.

Skuespiller Silje Lundblad i samtale med studenter

Skuespiller Silje Lundblad kom til oss i februar for å dele sine erfaringer som skuespiller med våre studenter på emnet produksjon for sal og scene. Silje er fast ansatt ved Trøndelag Teater og var aktuell med flere roller i musikalen om Tordenskjold. Hun snakket med studentene om det å være skuespiller av yrke, hvordan man skaper en karakter, hvordan hverdagen er for en skuespiller og spesielt om hvordan hun tilnærmet seg de tre svært ulike rollene hun i den nyskrevne musikalen Tordenskjold. Studentene hadde nylig besøkt Trøndelag Teater og sett forestillingen og hadde mange spørsmål til skuespilleren.

Workshop med Margo Gunn fra the Globe educational outreach programme

I januar, 2019, var vi meget spente på å treffe Margo som kom fra London for å holde workshop hos oss. Margo Gunn er skuespiller og regissør, men jobber nå som en Education Practitioner og Learning Consultant ved Shakespeares Globe teater i London. Her er Margo tilknyttet deres Educational Outreach Programme som tilbyr skreddesydde workshops til utdanningsinsitutsjoner internasjonalt.

Å få til en workshop med the Globe tar tid, og vi startet planleggingsarbeidet tidlig høsten 2018. Vi sendte inn vår forespørsel til the Globe og fikk raskt positivt svar fra dem, og dermed var kontakten etablert og vi begynte planleggingsarbeidet. Vi ønsket at workshopen skulle være relevant for lærerstudenter spesielt, med fokus på aktiviteter som gjør det enkelt å jobbe med Shakespeare i klasserommet, aktiviteter som legger til rette for en spennende og ny måte å møte Shakespeare på i klasserommet. I tillegg ville vi jobbe med En Midtsommernattsdrøm, som også var fokustekst for vårt eget forskningsprosjekt, slik at studentene ble kjent med deler av denne teksten gjennom workshopen.

Foreleser forklarer noe til studenter som sitter i ring på gulvet. Foto
Her blir vi introdusert til karakterene I En Midtsommernattsdrøm. Foto: Marthe Sofie Pande Rolfsen
Øvelse der studenter jobber i par og beveger seg i rommet. Foto
Studenter og ansatte lager ‘chair duets’ med utgangspunkt i krangelen mellom Hermia og Helena fra En Midtsommernattsdrøm. Foto: Marthe Sofie Pande-Rolfsen

Dagen med Margo var meget innholdsrik og fylt med en rekke dramaøvelser som alle inngår i the Globes tanke om “lively action”. Både studenter og ansatte deltok på workshopen. Vi startet dagen med en del oppvarming i rommet, og på denne måten ble alle deltakerne raskt trygge på hverandre og det var mye smil og latter. Margo ledet oss gjennom mange varierte dramaaktiviteter og hun introduserte utdrag fra selve teksten tidlig i prosessen.

Studenter sitter i en ring på gulvet. To står oppreist og leser opp en tekst. Foto.
Margo og Maren tester ut en scene. Foto: Marthe Sofie Pande Rolfsen

«Sounding Shakespeare» forskningsworkshop

Et av ønskene vi hadde med å søke på studiekvalitetsmidler var å kunne få til arrangement som var relevant for vårt prosjekt, slik at det enten skulle handle om Shakespeare eller være relevant for musikk og/eller engelskfaget. Målet med dette var å kunne engasjere noen av studentene til å bli med på selve forskningsprosjektet vårt. Det var flere studenter som ble med på dette, og i løpet januar fikk vi gjennomført to undervisningsopplegg med en flott gjeng studenter.

I etterkant av workshopen ble vi invitert til å skrive en forskningsartikkel for en spesialutgave om Shakespeare i utdanning for EMCO (Early Modern Culture Online). Artikkelen er forventet publisert høsten 2019.

Forskningsprosjektet vårt er knyttet til forskningsgruppen SHiNE (Shakespeare in Education) ved Institutt for Lærerutdanning.

Vi venter i spenning på publisering av vår forskningsartikkel, og veien videre for «Sounding Shakespeare»-prosjektet står fortsatt åpen for nye muligheter og undersøkelser.

Anne-Lise Heide. Foto
Anne-Lise Heide
Førstelektor ved NTNU

Anne-Lise Heide er førstelektor i musikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Marthe Sofie Pande-Rolfsen. foto
Marthe Sofie Pande-Rolfsen
Universitetslektor ved NTNU

Marthe Sofie Pande-Rolfsen er universitetslektor i engelsk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.