En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Tildeling av AMFFs reisestipend og AFU-prisen

av 30. oktober 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

AMFFs reisestipend og AFU-prisen på Forskningsdagen ble tildelt under Nidaroskongressen 2017.

AMFFs reisestipend på kr. 20.000 tildeles etter følgende kriterier:

  • Forskningens allmennmedisinske relevans
  • Forskningens kvalitet
  • Forskningens originalitet
  • Kandidatens pedagogiske formidlingsevne

AFUs forskningspris på kr. 15.000 er et spleiselag mellom Norsk Forening for Allmennmedisin, Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Samfunnsmedisin og den tildeles etter følgende kriterier:

  • at kandidaten har tatt sin egen faglige undring på alvor,
  • at kandidatens prosjekt er av allmenn- eller samfunnsmedisinsk relevans,
  • at kandidaten har valgt en egnet metode for sitt forskningsspørsmål,
  • at kandidaten legger frem sitt prosjekt på en engasjerende måte.

 I år hadde komiteen en ny og svært gledelig utfordring: Hele ni personer med et pågående eller nylig avsluttet phd-prosjekt var kandidater til AMFFs reisestipend, og fem kolleger med et mindre prosjekt var kandidater til AFU-prisen.

Det innebar en ekte utfordring for komiteen å bestemme vinnerne. Bidragene ble drøftet vel og lenge, fordi særlig phd-arbeidene var på et så gledelig høyt nivå at valget faktisk var vanskelig.

Komiteen var satt sammen av 1.amanuensis Anne-Sofie Helvik fra NTNU, 1.amanuensis Eli Berg ved UiO, professor Johann Águst Sigurdsson, NTNU og Anna Luise Kirkengen som leder i AFU.

Komiteen la et hovedprinsipp til grunn for sin vurdering: Vinnerprosjektene skulle innebære en viktig ansats til en grunnleggende kritikk av strukturer i medisinfaget som skaper problemer for fagutøverne, enten for deres generelle fagforståelse eller i deres daglige fagutøvelse. Både AMFF- og AFU-vinneren har våget seg på en slik kritisk tilnærming. Det vitner hos begge om viljen og evnen til en analyse av fagets kunnskapsbygging og fagets administrative praksis.

Årets priser uthever to granskende undersøkelser av antatte forbedringer i helsevesenet, spesielt i førstelinjen – den ene på et abstrakt teorinivå, den andre på et konkret kommunenivå.

AMFFs reisestipend i 2017 tildeles Henrik Vogt for presentasjonen”Person-tilpasset medisin – et løfte uten troverdighet”.

Henrik Vogts abstract (pdf)

AFUs forskningspris i 2017 tildeles Anders Svensson for presentasjonen ”Pasienter med store og sammensatte behov – er oppfølgingsteam løsningen?”

 På vegne av komiteen
Anna Luise Kirkengen (leder AFU)

Professor dr.med i allmennmedisin. Leder av Allmennmedisinsk forskningsenhet, ISM, NTNU (AFE Trondheim)

Om forfatteren

Om forfatteren: Professor dr.med i allmennmedisin. Leder av Allmennmedisinsk forskningsenhet, ISM, NTNU (AFE Trondheim) .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp