Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akademikerne har over 200.000 medlemmer (30.000 i staten), fordelt på 13 foreninger der den største er Tekna.

Vi forhandler også for 15.000 medlemmer (5.000 i staten) i tre tilsluttede foreninger (NITO, Jordmorforeningen og Norges Farmaceutiske Forening).

NTNU har over 3000 Akad-medlemmer (8% av Akad stat).

Lenker - Lokalt på NTNU: s.ntnu.no/akad, Sentralt: akademikerne.no

Lønnsforhandlinger i 2019

Forhandlingsmøter (lønn etter hjemmel 2.5.3 i HTA) 2019

  • Se: Hvordan skrive et godt 2.5.3-krav

  • Onsdag 6.03, kl. 0830 – 11.30 (innleveringsfrist: Mandag 18/2).

  • Onsdag  22.05, kl. 0830 – 1130 (innleveringsfrist: Mandag 6/5).

Forening

Leder/Medlem/Representant

<mail@ ntnu.no>

mai'19

 3038

Medl'18

2542

mai'17

2235

Årsverk

1850

Tekna (Leder AKAD NTNU)Rune Sætre, Øystein Moen 1490

1387

11671103

NITO (Nestleder AKAD NTNU)

Morten Kvamme, Carl C. Storvold 318328290
Den norske legeforening 484418180
Samfunnsviterne

Randi K. Devold, Lars T. Grønflaten

 120

92

85
Norsk Psykologforening
757750
NaturviterneIda Johanne Ulseth
Roger Matberg <RM@naturviterne.no>
 625550
EconaAlf Steinar Sætre 574138
A-fag (Arkitektenes Fagforbund)

Christian Selen <Christian@afag.no>
(Erik Frydenlund Hofsbro , vit-ass)

 302524
SamfunnsøkonomeneSigurd Løkholm, Generalsekretær 21187
Norsk Lektorlag 181110
JuristforbundetMorten Øien 171110
Den Norske VeterinærforeningChristian Tengs <dnv@vetnett.no> 533
FarmaceuteneMilosz Rolinski <milosz.rolinski@ntnu.no> 1--
Krigsskoleutdannede Offiserers LandsforeningKOL <kol@kol.no> ---
Den Norske Tannlegeforeningpost@tannlegeforeningen.no ---
Jordmorforeningen- ---

Grunnlagsdokumentene kan legges på vår lukkede AKAD NTNU-folder, hvor vi kan dele filer sikkert innad i AKAD-foreningene... Husk det ekstra passordet på sensitive filer!

Internt: sharepoint.com/Akad/Documents. Hvordan oppdatere epost-til-styret-listen: https://lists.ansatt.ntnu.no/akad.ntnu.no

 

Søk i Akad-Wiki 

Lenker

Lønnsoppgjøret 2018 - Mal for Lønnskrav

Akademikerne Stat

s.ntnu.no/akad

SESAM-møter

Lønnsforhandlinger (2018)

Se Oversikt over forhandlings- (og informasjons- og drøftings-) møter her.

Kontortid på PFI

Tekna/NITO sitter normalt på AKAD-kontorene hver uke.

  • No labels