Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INFORMASJON OM LØNNSOPPGJØRET 2019

For Akademikerne var en helt sentral del av lønnsoppgjøret i 2019 beregningsgrunnlaget for pensjon. Her har en nå utvidet grunnlaget slik at også ulike variable tillegg normalt vil inngå    https://akademikerne.no/2019/enighet-i-meklingen-i-statsoppgjoret.

Rammen for lønnsoppgjøret 2019 i statlig sektor følger det en gjerne kaller frontfagene i privat sektor og er 3.2%. Denne prosentsatsen blir korrigert for glidning og overheng (til sammen 1.8% for oppgjøret 2019). Her inngår endringer i lønn basert på nytilsettinger, avgang og ulike individuelle justeringer av lønn utenom lønnsoppgjøret. I tillegg korrigeres for virkningsdato for oppgjøret som er fastsatt til 1. mai.

Totalt gir det en disponibel lokal ramme på 2.15%.

Arbeidsgiver tar sikte på at lønnsøkningen utbetales med ettervirkende kraft i desember.

I år gjennomføres ikke prosessen med individuelle krav og forhandlinger ved NTNU slik det ble gjort i 2018. I stedet blir det generelle og gruppevise tillegg, der det er satt noe fokus på grupper ansatte som har hatt mindrelønnsutvikling over tid.

I tillegg er det aspekter knyttet til lønn for stipendiater og postdocs som vil bli diskutert. Konkret innretning fastsettes i forhandlinger nå i høst. Forhandlingsleder for Akademikerne ved NTNU er Øystein Moen.

 

INFORMATION ABOUT SALARY NEGOTIATIONS 2019

An important part of the salary negotiations this spring was the calculation methods and principles related to pensions. The Akademikerne labor union alliance succeeded in achieving significant improvements in how these calculations are made.

The local salary negotiations in 2019 has a 2.15% budget, and will have effect from May.

There is no individual demands and negotiation this autumn, it will general and group based salary adjustments. Exactly how this is defined will be part of a negotiation with the NTNU management headed by Øystein Moen for the Akademikerne group.


Se litt mer detaljer i Info oppgjøret 2019_Tekna.pdf

(Old) Guidelines

 1. Legg merke til at Akademikerne har avskaffet LønnsTrinn, så alle krav må oppgis som 100% årslønn (som må ganges med stillingsprosent for å få faktisk utbetalt lønn før skatt).
  1. Note that Akademikerne have stopped using pay-grades, so all claims must be given as 100% yearly salary (which should be multiplied by the employment percentage to get actual salary before tax).
 2. Vi vil ikke benytte de individuelle kravskjemaene i 2019, så vent med å sende inn disse til 2020.
  1. We will not use the individual claim forms below in 2019, so save them until 2020.
 3. The average salary increase to Akad-members employed by the Norwegian state in 2019 will be 2,15% effective from May (but not adjusted until December, with pay-back then) 2019.

Templates

For Vitenskapelig ansatte (Scientific staff):

For Teknisk/Administrativt ansatte (Technical / Administrative staff):

Guidance letter

Ofte spurte spørsmål / Frequently Asked Questions

Filling out the form

Hvor kan jeg laste ned Adobe Reader som trengs til å fylle ut kravskjemaet for 2018?

Her: https://get.adobe.com/no/reader/

Skjemaet henger når jeg forsøker å fylle inn tekst I boksene. Når linjen er full, får jeg ikke linjeskift. Flere har samme problem. Finnes det tips til hvordan man skal få skrevet og lagret?

Har du prøvd å laste ned skjemaet og lagre det på din egen datamaskin først, deretter åpne det lokalt på maskina di (i Adobe), og så fylle inn, lagre, og sende til oss på epost?

Where can I find my employer number, needed in the claim form?

See the last figure in this explanation: Sjekk lønnen din i PAGA.

Hva er forskjellen på "årslønn" og "basislønn år"?

Fra: Kristin Skogen <kristin.skogen@ntnu.no>, Dato: 13. aug. 2018 12.28, Emne: Spørsmål angående fastlønn

Jeg har snakket med de på sentral lønn angående spørsmålet ditt og det er Årslønn du skal ta utgangspunkt i. Basislønn skal du bare se bort ifra. Vi har ikke fått et klart svar fra utvikler på hva det egentlig er.

Can I send an extra attachment (vedlegg)?

Ja, men vi kommer nok til å bruke mest tid på boksene i skjemaet, siden det er over to tusen medlemmer vi skal forhandle lønn for…
Det kan være greit å kunne slå opp i vedlegget hvis noen skulle bestride, eller ønske utdypning om, det som står i boksene.

Det skal være mulig å oppsummere «publikasjonspoeng/publiseringer (nivå 1/2) de siste fem årene, arbeid for innhenting av eksternfinansiering, forskningsrettet miljø- og nettverksbygging, priser, vitenskapeligredaksjonsarbeid/fagfellevurderinger, forskningsledelse, konferansebidrag og doktorgradsbedømmelse, og legge vekt på din innsats for økt internasjonalisering av forskningen ved NTNU.» på 8 linjer.
Mer detaljer, selve publikasjonslisten, og lange utredninger må nok heller komme
 i et evt. vedlegget.

Forventer dere at vi oppsummerer «publikasjonspoeng/publikasjoner de siste fem årene, arbeid for innhenting av eksternfinansiering, forskningsrettet miljø- og nettverksbygging, priser, vitenskapeligredaksjonsarbeid/fagfellevurderinger, forskningsledelse, konferansebidrag og doktorgradsbedømmelse.Legg gjerne vekt på din innsats for økt internasjonalisering av forskningen ved NTNU.» på 8 linjer? Tror det meste må bli i vedlegg...

Ja, vedlegg er greit, men prøv som sagt å si noe om alle punktene også i skjemaet, ok?

For eksempel: Jeg har «30 publikasjonspoeng/ 15 publikasjoner (3 på nivå 2), 1 mill/år eksternfinansiering, 10 prosjekter (5 internasjonale), beste paper pris x2, redaksjonsarbeid for 2 journaler, reviewer for 10, leder 2 av de 10 forskningsprosjektene, konferansebidrag (10, se vedlegg) og sittet i 2 doktorgradskomiteer (en internasjonal).» 

Og enda har du 5 linjer til litt mer utbrodering hvis nødvendig...

Reading the public regulations and getting explanations

Hvor finner jeg gjeldende hovedtariffavtale (HTA) 2018-2020

HTA finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hta-2016-2018/id696502/

Jeg søkte om individuelt lønnsopprykk i 2016 og fikk kun 1,5%, uten noen videre begrunnelse fra TEKNA eller NTNU...

Beklager manglende tilbakemelding. For å begrunne generelt så skyldes det for de fleste at det i 2.5.1-forhandlinger tildeles fast sum til fordeling (2,8% i 2018), så hvis noen skal få mye mer enn 2,8% må vi samtidig identifisere flere kollegaer som skal få mindre enn 2,8%, og det er ofte veldig vanskelig når det er så mange dyktige medarbeidere.

PhD Students

Har jeg som PhD-student noe handlingsrom i forhandlingene?

Normalt sett har PhD-studenter ikke noe handlingsrom, men hvis du skiller deg ut nevneverdig fra resten så er det lov å prøve allikevel…

 • Om du har hatt en lang og suksessrik karriere før du begynte på PhD
 • Om du måtte gå ned flere 100.000 kroner i lønn for å starte på PhD
 • Om du har vunnet noen prestisje-tunge priser innen ditt fagfelt allerede
 • Om du har gjort mer enn 1 år "ekstra pliktarbeid" for NTNU, i tillegg til det ene året som er bakt inn i 4-års PhD, og dermed skal starte på ditt sjette PhD-år nå.

Vanligvis gjelder ikke dette for PhD-kandidater, så dere behandles heller som en gruppe, hvor alle er sikret en bestemt lønnsøkning hvert år, uavhengig av punktene andre vitenskapelige vurderes etter. 

Siden Akademikerne sluttet med lønnstrinn i 2017 er det nå bestemt at PhD-studentene våre skal få minst 3% opprykk hvert år, etter de første fire årene. I tillegg vil dere omfattes av generelle tillegg som gis til alle ansatte på NTNU.

Newly employed (after 2018)

Vil arbeidsgiver nå se på meg som «ferdigforhandlet» for i år, eller bør jeg nå se på de lokale forhandlingen som en ny mulighet til justering?

På grunn av 2.5.5 antar vi at alle som ble ansatt i fjor nå er riktig plassert, og derfor holdes dere som hovedregel utenfor 2.5.1 i år. 

Vil jeg uansett bli omfattet av punkt 1 (generelle tillegg til alle medlemmer)? Kan du bekrefte det?

Jeg kan bekrefte at vi har meldt inn at vi ønsker at alle skal være omfattet av et generelt tillegg. Det blir allikevel alltid litt diskusjon rundt hva alle betyr, så ingenting er 100% sikkert før forhandlingene er avsluttet 31. oktober.

 • No labels