Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lønnspolitikk NTNU

HTA 2022-2024 Akademikerne og UNIO (May'22) [pdf]. (HTA 2018-2020Hovedtariffavtalene i Staten)

Hovedavtalen (HA-2017)

NTNU

Tilpasningsavtalen (TPA)

Lønnspolitikk

Tilleggslønn oppdragsavtale

Særavtale om tilleggslønn til prodekaner nestledere faggruppeledere og studieprogramledere [pdf]

Særavtale om minstelønn for postdoktor ansatt etter 30/10-19 [pdf]

Andre Regler og Avtaler ved NTNU (adm)


Politikk for stipendiater og midlertidige ansatte ved Tekna NTNU

Politics for PhD candidates and temporary employees Tekna NTNU


Tekna på NTNU

Ordbok

medbestemmelse (representert ved tillitsvalgte, i IDF SESAM/LOSAM mm.)

medvirkning (allmøter, sjef-arbeidstager samtaler etc)

 Old

Lønnsoppgjøret 2017 (protokoll.pdf)

  • No labels

1 Comment

  1. Det er lagt ut en nyhetssak om status i forhandlingene av de sentrale særavtaler. Artikkelen ligger på tillitsvalgtnettet. Følg linken for å lese artikkelen. https://www.tekna.no/minside/tillitsvalgtnett-stat/aktuelt-statlig-sektor/status-forhandlinger-saravtaler-mellom-akademikerne-og-kmd/