Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lønnspolitikk NTNU

HTA 2020-2022 Akademikerne [pdf]. (HTA 2018-2020Hovedtariffavtalene i Staten)

Hovedavtalen (HA-2017)

Tilpasningsavtalen (TPA)

 

Tilleggslønn oppdragsavtale

Særavtale om tilleggslønn til prodekaner nestledere faggruppeledere og studieprogramledere [pdf]

Andre Særavtaler AKAD/Stat

Andre Regler og Avtaler ved NTNU (adm)


Politikk for stipendiater og midlertidige ansatte ved Tekna NTNU

Politics for PhD candidates and temporary employees Tekna NTNU


Tekna: Verktøy til lokale forhandlinger

 

Tekna Etatsforening NTNU

Ordbok

medbestemmelse (representert ved tillitsvalgte, i IDF SESAM/LOSAM mm.)

medvirkning (allmøter, sjef-arbeidstager samtaler etc)

 Old

Lønnsoppgjøret 2017 (protokoll.pdf)

  • No labels

1 Comment

  1. Det er lagt ut en nyhetssak om status i forhandlingene av de sentrale særavtaler. Artikkelen ligger på tillitsvalgtnettet. Følg linken for å lese artikkelen. https://www.tekna.no/minside/tillitsvalgtnett-stat/aktuelt-statlig-sektor/status-forhandlinger-saravtaler-mellom-akademikerne-og-kmd/