Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Her er tre eksempler som kan brukes, avhengig av hvem som skal sende inn kravet. Det er best om det kommer fra arbeidsgiver, men det er enda bedre om fagforeningen også mottar en kopi før forhandlingsmøtet.

AG: Mal_søknad om lønnsendring_rev-jan-2018.doc

Tekna: Generell mal for 2.5.3 krav_Tekna.docx

Eksempel: Akademikerne 2.5.3 krav SESAM 14 juni 2016_NN.docx

 

Kravet skal stiles slik at det er Tekna (evt. ArbeidsGiver), og ikke den ansatte selv, som fremmer det. Bruk gjerne en av malene over.

Det er også viktig å være presis om hvilken 2.5.3-hjemmel som skal brukes, se

https://www.regjeringen.no/contentassets/43efadcb4e394a5fa57176b00f7b07ea/2018/hovedtariffavtalen_2018-20_akademikerne.pdf#page=7

 

Merk at Akademikerne ikke opererer med LønnsTrinn i vår HovedTariffAvtale lenger, så alle krav må oppgis som 100% årslønn.

  • No labels