Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tekna har 74.000 medlemmer, derav ca. 12.000 studentmedlemmer.
Tekna NTNU har 1315 medlemmer (utenom studentmedlemmene, 2018).

Tekna er den største foreningen i Akademikerne på NTNU.
Besøksaddresse: Rom 1202 og 1203 i PFI-bygget (Tekna-kontoret)
URL Lokalt: ntnu.no/tekna, Sentralt: tekna.no

Forhandlingsmøter (lønn etter hjemmel 2.5.3 i HTA) 2018

  • Mandag 26.02, kl. 1000 – 13.30 (innleveringsfrist: 5/2).

  • Fredag  27.04, kl. 0800 – 1130 (innleveringsfrist: 9/4).
  • Fredag 05.10, kl. 0915 – 1130 (innleveringsfrist 15/9)

  • Fredag 07.12, kl. 09.00 – 11.30 (innleveringsfrist 15/11)

IDF SESAM møter høsten 2018

Mandag 13.8, kl. 0800 – 1130 IDF SESAM (NTNU Styremøte 21.8 og 22.8)
Mandag 17.9, kl. 0800 – 1130 IDF SESAM (NTNU Styremøte onsdag 19.9 Reserve)
Fredag 12.10, kl. 0830 – 1130 IDF SESAM
Mandag 29.10, kl. 0800 – 1130 IDF SESAM (NTNU Styremøte onsdag 31.10)
Fredag 16.11, kl. 0830 – 1130 IDF SESAM
Onsdag 28.11, kl. 0800 – 1130 IDF SESAM (NTNU Styremøte tirsdag 4.12 og 5.12)

Tekna Styremøter høsten 2018


 Styremøter våren 2018

Tekna Styremøter våren 2018

Høringsuttalelser

Se Arkiv 2016-2017

  • No labels