Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tekna har over 72.000 medlemmer, derav ca. 12.000 studentmedlemmer.
Tekna NTNU har 1275 medlemmer (eksklusive studenter, januar 2018).
Tekna er den største foreningen i Akademikerne på NTNU.

Besøksaddresse: Rom 1202 og 1203 i PFI-bygget (Tekna-kontoret)

URL Lokalt: ntnu.no/tekna, Sentralt: tekna.no

Forhandlingsmøter (2.5.3) 2018

  • Mandag 26.02, kl. 1000 – 13.30 (Forhandlingsmøte 2.5.3, innleveringsfrist: 5/2).

  • Fredag  27.04, kl. 0800 – 1130 (Forhandlingsmøte 2.5.3, innleveringsfrist: 9/4).

Styremøter 2018

Gamle meldinger

Søk i Tekna-wiki:

Aktuelt

2018.02.09 - Status forhandlinger særavtaler mellom akademikerne og KMD [URL]

2018.02.06 - Lønnsoppgjøret for 2017 er utbetalt. Sjekk lønnen din i PAGA.

2018.01.08 - Årsmøtet for 2017 Tekna NTNU

2017.11.27 - Resultatet fra årets 2.5.1-forhandlinger (ordinære) er nå offentliggjort (Artikkelen krever at du først logger inn på innsida før du trykker på linken foran). Kort fortalt: Alle medlemmene fikk 1% tillegg på lønnen i år i 2.5.1-forhandlingene.
Resultatene av 2.5.3-forhandlingene i 2017 (ekstraordinære) formidles fortløpende til de det gjelder.
Tanken var å bruke årets mellomoppgjør til generelle tillegg, og så kjøre full runde med individuelle tillegg igjen i hovedoppgjøret neste år. Da har alle de nye lederne blitt bedre kjent med sine ansatte, og det er forhåpentligvis mye mer penger i potten igjen.

Høringsuttalelser

I media 2018


Tekna har 73.000 medlemmer, derav ca. 12.000 studentmedlemmer.
Tekna NTNU har 1275 medlemmer (eksklusive studenter, januar 2018).
Tekna er den største foreningen i Akademikerne på NTNU.

Besøksaddresse: Rom 1202 og 1203 i PFI-bygget (Tekna-kontoret)

URL Lokalt: ntnu.no/tekna, Sentralt: tekna.no

Forhandlingsmøter (2.5.3) 2018

  • Mandag 26.02, kl. 1000 – 13.30 (Forhandlingsmøte 2.5.3, innleveringsfrist: 5/2).

  • Fredag  27.04, kl. 0800 – 1130 (Forhandlingsmøte 2.5.3, innleveringsfrist: 9/4).

Styremøter 2018

Gamle meldinger

Søk i Tekna-wiki:

Aktuelt

2018.02.09 - Status forhandlinger særavtaler mellom akademikerne og KMD URLD  

2018.02.06 - Lønnsoppgjøret for 2017 er utbetalt. Sjekk ny årslønn og februarlønnen din i PAGA.

2018.01.08 - Årsmøtet for 2017 Tekna NTNU

2017.11.27 - Resultatet fra årets 2.5.1-forhandlinger (ordinære) er nå offentliggjort (Artikkelen krever at du først logger inn på innsida før du trykker på linken foran). Kort fortalt: Alle medlemmene fikk 1% tillegg på lønnen i år i 2.5.1-forhandlingene.
Resultatene av 2.5.3-forhandlingene i 2017 (ekstraordinære) formidles fortløpende til de det gjelder.
Tanken var å bruke årets mellomoppgjør til generelle tillegg, og så kjøre full runde med individuelle tillegg igjen i hovedoppgjøret neste år. Da har alle de nye lederne blitt bedre kjent med sine ansatte, og det er forhåpentligvis mye mer penger i potten igjen.

Høringsuttalelser 2017

I media 2018


  • No labels