Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tekna har over 72.000 medlemmer, derav ca. 12.000 studentmedlemmer.
Tekna NTNU har 1165 medlemmer (eksklusive studenter, jan 2017).
Tekna er også den største foreningen i Akademikerne på NTNU.

URL: http://ntnu.no/tekna og http://tekna.no sentralt

Aktuelt

2017.04.29 - Lønnsoppgjøret i Staten er ferdig.
2017.08.11 - Akademikerne (inkludert Tekna) og NTNU forhandler nå om et tillegg på ca. 0,85% til alle fastlønn-ansatte medlemmer fra oktober 2017.
Tanken er å bruke årets mellom-oppgjør til generelle tillegg, og så kjøre full runde med individuelle tillegg igjen i hovedoppgjøret neste år.
Da har alle de nye lederne blitt bedre kjent med sine ansatte, og det er forhåpentligvis mye mer penger i potten igjen.

Forhandlingsmøter (2.5.3)

  • Fredag 15.09, kl. 0900 – 1130 (Forhandlingsmøte 2.5.3, innleveringsfrist: 31.08).

  • Fredag 29.09, kl. 0900 – 1130 (Forhandlingsmøte 2.5.3, innleveringsfrist: 14.09).

  • Fredag 6.10, kl 8 – 16(?) Forhandlingsmøte APS/AS, innleveringsfrist: 14.09. (Utlevering av oversikt over krav 21/9).
  • Fredag 24.11, kl. 0900 – 11.30 (Forhandlingsmøte 2.5.3, innleveringsfrist: 09.11)

Styremøter høsten 2017

Årsmøtet 2016

Høringsuttalelser 2016

Høringsuttalelser 2017

Søk i Tekna-wiki:

I media 2017

 

http://www.universitetsavisa.no/ytring/2017/02/10/
Om-rektors-bruk-av-retorisk-anekdotisk-bevisførsel-63811.ece

http://www.universitetsavisa.no/ytring/2017/03/31/
Led-oss-ikke-inn-i-midlertidighet-65300.ece

http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/05/23/
Stipendiaters-begynnerlønn-synker-66520.ece

 

"Tekna-pils" hos Mikrobryggeriet, 3. onsdag hver måned, kl. 19Første gang 16. august.

Tekna Trondheim ønsker å lage en uhøytidelig møteplass for Tekna-medlemmer.
Vi vil med dette gjøre det lettere å bli kjent med andre medlemmer, samt at dere skal bli kjent med oss i styret.
Dette er ikke et formelt møte, men en arena for prat og kanskje noen diskusjoner?

Dette er noe vi kommer til å gjenta én gang i måneden.
For å gjøre det enkelt å huske, møtes vi tredje onsdag måneden, samme sted, samme klokkeslett.
Tidspunkt for "Tekna-pils" høsten 2017 blir da:

  • 16. august kl. 19
  • 20. september kl. 19
  • 18. oktober kl. 19
  • 15. november kl. 19

Ingen påmelding, det er bare å komme om det passer. Vi håper vi sees! Tekna-medlemmer på NTNU oppfordres også til å møte.
PS. Det er selvfølgelig helt i orden å drikke noe annet enn alkohol.

 

 

 

  • No labels