Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tekna har 75.000 medlemmer, derav ca. 12.000 studentmedlemmer.
Tekna NTNU har 1333 medlemmer (utenom studentmedlemmene, aug 2018).

Tekna er den største foreningen i Akademikerne på NTNU.
Besøksaddresse: Rom 1202 og 1203 i PFI-bygget (Tekna-kontoret)
URL Lokalt: ntnu.no/tekna, Sentralt: tekna.no

SISTE NYTT - Lønnsoppgjøret 2018

 • Se egen informasjonssiden om lønnsoppgjøret 2018 (klikk her).
 • Se nyhet på innsida (logg inn i FEIDE først).
  • Partene er enige om de fremforhandlede lønns- og stillingsopprykk i hele oppgjøret, men det er rom for å rette opp feil gjennom et kontrollarbeid i nært samarbeid mellom partene.
  • Partene er enige om at sperrefrist settes til mandag 19. november klokken 12.00, og partene er enige om at det ikke sies noe om oppgjøret før denne dato.
  • Partene er enige om at fagforeningene har absolutt siste frist for å melde til arbeidsgiver om evt. feil torsdag 15. november kl. 15.00.
  • Partene er enige om at målet er å få med årets oppgjør på desember lønn. Det vil jobbes så raskt som mulig for å få til dette, uten at arbeidsgiver kan gi garantier for dette.
  • Arbeidsgiver v/ HR- og HMS-avdelingen vil utarbeide brev/e-post til de som er tilgodesett i årets oppgjør.
  • Arbeidsgiver utarbeider informasjon som legges ut på Innsida, i samråd med fagforeningene.

Forhandlingsmøter (lønn etter hjemmel 2.5.3 i HTA) 2018. Siste frist 15/11-2018

 • Se: Hvordan skrive et godt 2.5.3-krav

 • Mandag 26.02, kl. 1000 – 13.30 (innleveringsfrist: 5/2).

 • Fredag  27.04, kl. 0800 – 1130 (innleveringsfrist: 9/4).
 • Fredag 05.10, kl. 0915 – 1130 (innleveringsfrist 15/9).Utgikk

 • Fredag 07.12, kl. 09.00 – 11.30 (innleveringsfrist 15/11)

Tekna Styremøter høsten 2018

Annenhver mandag (partallsuker) fra kl 12-14. Pluss tirsdag 4. sept, kl 18-22, Fagn, m/middag

IDF SESAM møter høsten 2018

Mandag 13.8, kl. 0800 – 1130 IDF SESAM (NTNU Styremøte 21.8 og 22.8)
Mandag 17.9, kl. 0800 – 1130 IDF SESAM (NTNU Styremøte onsdag 19.9 Reserve)
Fredag 12.10, kl. 0830 – 1130 IDF SESAM
Mandag 29.10, kl. 0800 – 1130 IDF SESAM (NTNU Styremøte onsdag 31.10)
Fredag 16.11, kl. 0830 – 1130 IDF SESAM
Onsdag 28.11, kl. 0800 – 1130 IDF SESAM (NTNU Styremøte tirsdag 4.12 og 5.12)

 Styremøter våren 2018

Tekna Styremøter våren 2018

Opprop

https://www.opprop.net/nei_til_foretaksmodellen

https://www.opprop.net/nei_til_kontorlandsskap_i_hoyere_utdanning

Høringsuttalelser

Se Arkiv 2016-2017

 

Sluttforhandlingsmøte FELLES 31.10.2018 i forbindelse med 2.5.1-forhandlingene 2018. 
          
Momenter som ble avklart:      
Partene er enige om de fremforhandlede lønns- og stillingsopprykk i hele oppgjøret, men det er rom for å rette opp feil gjennom et kontrollarbeid i nært samarbeid mellom partene.
          
Partene er enige om at sperrefrist settes til mandag 19. november klokken 12.00, og partene er enige om at det ikke sies noe om oppgjøret før denne dato.
  
Partene er enige om at fagforeningene har absolutt siste frist for å melde til arbeidsgiver om evt. feil torsdag 15. november kl. 15.00.
          
Partene er enige om at målet er å få med årets oppgjør på desember lønn. Det vil jobbes så raskt som mulig for å få til dette, uten at arbeidsgiver kan gi garantier for dette.
          
Arbeidsgiver v/ HR- og HMS-avdelingen vil utarbeide brev/e-post til de som er tilgodesett i årets oppgjør. 
          
Arbeidsgiver utarbeider informasjon som legges ut på Innsida, i samråd med fagforeningene. 

Søk i Tekna-wiki:

Aktuelt 2018

Tekna Trondheim- og Tekna NTNU- styrene har etablert en uhøytidelig møteplass for Tekna-medlemmer for å gjøre det lettere å bli kjent med andre medlemmer og styrerepresentanter. Dette er ikke et formelt møte, men en arena for prat og kanskje noen diskusjoner? Ingen påmelding. Du betaler selv for det du spiser og drikker den kvelden. Håper vi ser deg! Disse Tekna-treffene settes i utgangspunktet opp tredje onsdag i hver måned – på TRONDHEIM MIKROBRYGGERI, kl 19-21.

PS! Det neste treffet vil bli (fjerde!) onsdag (den 28.) i november.

 

Fredag 26. oktober. Dialogmøte med Hovedstyret. Kurs fra Kl 13 (selve dialogmøte fra kl 16)

Hovedstyret i Tekna inviterer alle tillitsvalgte til dialogmøte. Dialogmøtene er en arena hvor lokale tillitsvalgte i Tekna møtes og diskuterer aktuelle saker med representanter fra Hovedstyret.
>> Les mer og meld deg på her!

 Vet du om noen som burde bli Tekna-medlem? Her ser du din vervepremie

Tekna kjemper for deg og faget du brenner for


 

Tekna har 75.000 medlemmer, derav ca. 12.000 studentmedlemmer.
Tekna NTNU har 1333 medlemmer (utenom studentmedlemmene, aug 2018).

Tekna er den største foreningen i Akademikerne på NTNU.
Besøksaddresse: Rom 1202 og 1203 i PFI-bygget (Tekna-kontoret)
URL Lokalt: ntnu.no/tekna, Sentralt: tekna.no

Forhandlingsmøter (lønn etter hjemmel 2.5.3 i HTA) 2018

 • Mandag 26.02, kl. 1000 – 13.30 (innleveringsfrist: 5/2).

 • Fredag  27.04, kl. 0800 – 1130 (innleveringsfrist: 9/4).
 • Fredag 05.10, kl. 0915 – 1130 (innleveringsfrist 15/9).Utgikk

 • Fredag 07.12, kl. 09.00 – 11.30 (innleveringsfrist 15/11)

IDF SESAM møter høsten 2018

Mandag 13.8, kl. 0800 – 1130 IDF SESAM (NTNU Styremøte 21.8 og 22.8)
Mandag 17.9, kl. 0800 – 1130 IDF SESAM (NTNU Styremøte onsdag 19.9 Reserve)
Fredag 12.10, kl. 0830 – 1130 IDF SESAM
Mandag 29.10, kl. 0800 – 1130 IDF SESAM (NTNU Styremøte onsdag 31.10)
Fredag 16.11, kl. 0830 – 1130 IDF SESAM
Onsdag 28.11, kl. 0800 – 1130 IDF SESAM (NTNU Styremøte tirsdag 4.12 og 5.12)

Tekna Styremøter høsten 2018

 • Annenhver mandag (partallsuker) fra kl 12-14.
 • Tirsdag 4. sept, kl 18-22, Fagn, m/middag

 Styremøter våren 2018

Tekna Styremøter våren 2018

Opprop

https://www.opprop.net/nei_til_foretaksmodellen

https://www.opprop.net/nei_til_kontorlandsskap_i_hoyere_utdanning

Høringsuttalelser

Se Arkiv 2016-2017

Søk i Tekna-wiki:

Aktuelt 2018

Tekna Trondheim- og Tekna NTNU- styrene har etablert en uhøytidelig møteplass for Tekna-medlemmer for å gjøre det lettere å bli kjent med andre medlemmer og styrerepresentanter. Dette er ikke et formelt møte, men en arena for prat og kanskje noen diskusjoner? Ingen påmelding. Du betaler selv for det du spiser og drikker den kvelden. Håper vi ser deg! Disse Tekna-treffene settes i utgangspunktet opp tredje onsdag i hver måned – på TRONDHEIM MIKROBRYGGERI, kl 19-21.

PS! Det neste treffet etter 17/10 vil bli (fjerde) onsdag 28. i november.

 

Fredag 26. oktober. Dialogmøte med Hovedstyret. Kurs fra Kl 13 (selve dialogmøte fra kl 16)

Hovedstyret i Tekna inviterer alle tillitsvalgte til dialogmøte. Dialogmøtene er en arena hvor lokale tillitsvalgte i Tekna møtes og diskuterer aktuelle saker med representanter fra Hovedstyret.
>> Les mer og meld deg på her!

 Vet du om noen som burde bli Tekna-medlem? Her ser du din vervepremie

Tekna kjemper for deg og faget du brenner for


 

 • No labels