organ for norges teknisk - naturvitenskapelige universitet, nr. 17, 7. november 1996, årgang 6

INNHOLD:

NYHETER:

 • Styrketrening gir større utholdenhet
 • - ikke mye entusiasme for strategiprosessen
 • Schnitler savner NTH
 • 17 845 studenter
 • Inneklimapris
 • Enøk-tiltak ved NTNU
 • Oppdragsforskning - ikke gratis for NTNU
 • - Motarbeider virksomheten
 • Fagprofil med endret prioritering?
 • Gentest for livsforsikring?
 • Nytt bygg for ungt fag
 • Ønsker seg en begynnerscene
 • Indonesia-saken utsatt
 • Akademiet på flyttefot
 • Kritisk til nytt studentdemokrati
 • Mange barrierer for kvinnelige stipendiater
 • Kvinneledere uten makt
 • - Ha respekt for mangfoldet
 • Lønna bestemt av politikerne
 • Uklare forpliktelser ved forskningstermin
 • Norges kraftigste super-datamaskin
 • Billigere og enklere for tjenestereiser


 • TEMA:

 • Vitenskapens nye morgengry foran det tredje millennium


 • PORTRETTET:

 • Avdempet barrikadestormer


 • REPORTASJE:

 • To millioner til "reisende"-forskning
 • De reisendes historiske holocaust
 • Diskrimineringen ikke slutt
 • Til Tajikstan for å bore etter olje


 • KULTUR:

 • Ytringsfrihet i moderne tider
 • Mozart nytolket
 • Hamlet i ny klesdrakt
 • Når hus forteller historien
 • Umulig å stunttolke dikt?
 • - det som er etter
 • Å våge det man ikke våger
 • Coverkunst for bok og skive
 • Lær å skrive


 • KRONIKK:

 • Universitetspedagogikk - hvem - hva - hvor-


 • DEBATT:

 • Felles innføringsemne
 • Den vanskeliggjorte vitenskapen
 • Et apropos om vitenskap
 • Angrep på doktorgradsutdanningen?
 • "Provoserende sammenligning"
 • Allmøteseier for studentene
 • Universitetspedagogikk ved NTNU


 • SISTE:

 • Innspill


 • Universitetsavisa kan nås på telefon 7359 6041, eller på e-post til Internettansvarlig Kjetil Jakobsen. (kjetil.jakobsen@adm.ntnu.no)