organ for norges teknisk - naturvitenskapelige universitet, nr. 10, 6. juni 1996, årgang 6


TVUNGET MED PÅ INNKJØPSKARUSELLEN


Stadige utskiftninger av datavare-
programmer presser NTNU til å være med på innkjøpskarusellen. For en institusjon med 15 000 databrukere er konsekvensene enorme, i følge IT-sjef Stig Ole Johnsen.
Søker andre beitemarker

Ass. universitetsdirektør Ole A. BrønmoFakultetsdirektør Ester K. HasleStudiedirektør Odd LauritzenTeknisk direktør Kjell Næsje

Fire av NTNUs direktører (bildene over) er å finne blant søkerne til den ledige stillingen som direktør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Men ingen av de søkerne Universitetsavisa har vært i kontakt med, oppgir misnøye med dagens jobb som bakgrunn for søknaden.

- Det gjør derimot andre NTNU-ansatte som nå forlater skuta. Fire av dem er intervjuet på denne siden.Flere unge smører med solkrem De gamle er best Bilkollektiv i Trondheim På Internett mot gasskraftverk
Min doktorgradNår rovdyret våkner