UniversitetsavisaČ Nr. 14-98
NyheterInnspillDebattReportasje 
- Legg ned instituttene

Professor i arbeidslivsvitenskap ved NTNU, Morten Levin, mener at det framlagte ORGUT-forslaget til omorganisering ikke går langt nok.
- Legg ned alle institutter. Styrk ledelsen på fakultetsnivå og opprett faggrupper. Bare slik kan universitetet produsere ny viten og bidra i samfunnsdebatten, mener Levin.

Resten av saken
 

Omkamp om p-plassene
Trengselen blir stadig større på Gløshaugens parkeringsplasser, og nå skal hele ordningen gjennomgås på nytt. Det betyr at alle må søke på nytt om reservert eller «grønn» plass - og at noen må belage seg på å bruke beina litt mer enn før.
- Men det er godt om plass i Sydområdet, beroliger lederen for parkeringsutvalget, Jens Nordback.

Resten av saken

Med en elefant på tallerkenen
Vigdis Moe Skarstein, nytilsatt direktør ved NTNU, har det klart for seg hvordan man spiser en elefant: bit for bit. For all del ikke i ett jafs, da er kvelningsdøden farlig nær. Omtrent slik forholder hun seg til mastodonten hun er satt til å lede, også.

Resten av saken

Slutt for Sintef B
Kollegiet har vedtatt retningslinjer for NTNUs eksternfinansierte virksomhet. Her sies det at Sintef B skal legges ned så snart en ny «servicesentral» er klar til å overta de økonomiske og administrative oppgavene knyttet til slik virksomhet. Og heretter blir det strengere rammer for hvem som har lov til å inngå kontrakter med eksterne bidrags-ytere. NTNU tar hvert år inn ca. 400 millioner kroner utenom statsbudsjettet.

Resten av saken

 
Innspill Innspill
 

* NTNU ----      
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes      
Teknisk ansvarlig: Erik Prytz Reitan      
Last modified:  18 june  18:15:28 MET 1998      
----
ntnu