Universitetsavisa Nr. 13-98
NyheterInnspillDebattReportasje 
65 prosent strøk i fysikk

- Den videregående skolen bedrar realfagselevene. Kunnskapene i fysikk og matematikk holder ikke mål når de kommer hit for å studere, sier professor Svein Sigmond ved Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk.

Resten av saken
 

Barneidretten ekskluderer
Den organiserte barneidretten er verdimessig tilpasset de motorisk flinke og konkurranseorienterte, og ekskluderer de barna som kanskje trenger den mest. Så er da også frafallet stort. Idrettsforskere ved NTNU er splittet i synet på om barn i det hele tatt har særlig bruk for institusjonaliserte og voksenstyrte idrettstilbud.

Resten av saken
 

Teleavtale skal spare millioner
En avtale som nylig er inngått mellom NTNU og Telenor Bedrift, skal gi universitetet årlige besparelser på rundt 5 millioner kroner ? rett i fakultetskassene. Etter hvert kan muligens avtalen gi NTNU-ansatte lavere telefonregninger også privat.

Resten av saken
 

Årets grønneste hoser
Norsk næringsliv ansetter hvert år hundrevis av nye sivilingeniører. Og for niende gang arrangerer studentene på Gløshaugen nå næringslivsdager, der norske bedrifter kan gjøre sine hoser grønne for de snart ferdige sivilingeniørene. Nytt av året er en imponerende, studentprodusert bedriftsguide.

Resten av saken
 

 
Innspill Innspill
 

* NTNU ---- 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Teknisk ansvarlig: Erik Prytz Reitan 
Last modified:  18 june  18:15:28 MET 1998 
----
ntnu