A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

F

Fogelberg, Hans, Section for Science and Technology Studies, Department of sociology, University of Gothenburg
Folstad, Torbjørn
Forsberg, Ellen-Marie, Oslo and Akershus University College of Applied Science
Forsberg, Ellen-Marie, Work Research Institute
Fremstedal, Roe, Department of Philosophy, NTNU
Førde, Reidun

G

Gaiani, Silvia, Department of Agro-Food Sciences, University of Bologna
Gamlund, Espen, Universitetet i Bergen
Gamlund, Espen
Gillund, Frøydis, GenØk – Senter for biosikkerhet Universitetet i Tromsø
Gjerberg, Elisabeth
Gjerberg, Elisabeth
Gjerris, Mickey, Department of Food and Resource Economics, University of Copenhagen
Granum Carson, Siri
Grønning, Ingeborg, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

H

Hanstad, Tor Ivar
Haugen, Hans Morten
Haugen, Hans Morten, From 1 August 2016: Faculty of Theology, Diakonia and Leadership Studies VID Specialized University Campus Oslo
Haugen, Hans Morten, Institute for Diaconia and Leadership, Diakonhjemmet University College
Haukeland, Annelin
Haukenes, Anne, Norsk senter for bygdeforskning, Trondheim
Haunss, Sebastian, Lecturer Department of Theory and Constitution of the Welfare State Universität Bremen
Heggebø, Liv Cathrine
Heggem, Reidun
Hemmestad, Liv, Telemark University College & Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sport

76 - 100 of 253 items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>