Kristen bioetikk på defensiven

Authors

  • Morten Magelssen Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

DOI:

https://doi.org/10.5324/eip.v7i2.1795

Keywords:

bioethics, Christian ethics, natural law, political liberalism

Abstract

I takt med sekulariseringen av Norge har den kristne bioetikken mistet innflytelse. For klassisk kristen etikk har det vært mange nederlag de siste tiårene. Men det har skjedd noe mer enn at klassiske kristne posisjoner har mistet tilslutning. De kristnes argumenter har også mistet appell og gjennomslagskraft i det offentlige rom, i en grad som ikke alene kan forklares med at antallet kristne synker. Artikkelen identifiserer fem hovedgrunner til at kristne argumenter i bioetikken ikke får gjennomslag i offentligheten: politisk liberalisme, avvisningen av religiøs argumentasjon, avvisningen av unntaksløse moralske forbud, moralsk subjektivisme og relativisme, og avvisning av handlingers symbolverdi. Grunnene drøftes med eksempler fra offentlig debatt.

Nøkkelord: bioetikk, kristen etikk, naturrett, politisk liberalisme

English summary: Christian bioethics on the defensive

In Norway, Christian bioethics has lost influence in step with secularization. For classical Christian ethics there have been numerous defeats in recent decades. However, something more than a simple decline in support for classical Christian positions has taken place. Christian arguments have also lost appeal and impact in the public square, to a degree that cannot be explained merely by the falling rate of adherence to Christianity. The article identifies five major reasons why Christian arguments in the sphere of bioethics fail to have an impact in the public square: political liberalism, the rejection of religious argumentation, the rejection of moral absolutes, moral subjectivism and relativism, and the rejection of the symbolic value of actions. The reasons are discussed with examples from the public debate.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2013-11-26

How to Cite

Magelssen, M. (2013). Kristen bioetikk på defensiven. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 7(2), 18-30. https://doi.org/10.5324/eip.v7i2.1795

Issue

Section

Artikler - Articles