Bør leger ha reservasjonsrett ved assistert befruktning?

Authors

  • Morten Magelssen Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
  • Torbjørn Folstad Sykehuset Innlandet HF Hamar

DOI:

https://doi.org/10.5324/eip.v5i2.1768

Keywords:

conscientious objection, assisted reproduction, conscience, moral integrity

Abstract

Omfanget av helsepersonells reservasjonsrett har nylig vært gjenstand for debatt i Norge. Vi spør om leger bør ha reservasjonsrett ved utførelse og henvisning til assistert befruktning, og drøfter argumenter for og imot ved hjelp av et rammeverk med sju kriterier for vurdering av reservasjon. Reservasjonsrettens grunnleggende dilemma er hvordan to viktige hensyn, henholdsvis pasientens rett til behandling og hensynet til helsepersonellets moralske integritet, best kan ivaretas. Det argumenteres for at leger bør ha rett til å reservere seg mot å utføre, assistere ved og henvise til assistert befruktning generelt hvis begrunnelsen er hensynet til befruktede eggs moralske verdi. Videre finner vi at leger også kan ha en moralsk rett til reservasjon mot å utføre, assistere ved og henvise til assistert befruktning for likekjønnede, men da på nærmere spesifiserte vilkår.

Nøkkelord: reservasjonsrett, assistert befruktning, samvittighet, moralsk integritet

English summary: Should physicians have the right to conscientiously object to assisted reproduction?

The extent of the healthcare worker's right to conscientious objection has recently been debated in Norway. This article asks whether physicians should have a right to conscientious objection to the performance of, and referral for, assisted reproduction, and discusses arguments for and against the same, utilizing a framework of seven criteria for the evaluation of conscientious objection. The fundamental dilemma of conscientious objection is how two important considerations can be reconciled: the patient's right to treatment, and the protection of the healthcare worker's moral integrity. It is argued that physicians should have the right to object to performing, assisting with, and referring for assisted reproduction generally when the objection is grounded in the moral value of the embryo. Furthermore, physicians may also have a moral right to object to performing, assisting with, and referring for assisted reproduction for same-sex couples, but only on conditions that are further specified.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2011-10-11

How to Cite

Magelssen, M., & Folstad, T. (2011). Bør leger ha reservasjonsrett ved assistert befruktning?. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 5(2), 7-22. https://doi.org/10.5324/eip.v5i2.1768

Issue

Section

Artikler - Articles