Anerkjennelse og menneskeverdets forankring: Henimot en transnasjonal anerkjennelsespolitikk

Authors

  • Odin Lysaker Universitetet i Agder

DOI:

https://doi.org/10.5324/eip.v5i2.1773

Keywords:

Human dignity, transnational politics of recognition, Jürgen Habermas, Axel Honneth

Abstract

Anerkjennelse spiller en nøkkelrolle for menneskeverdet innenfor Frankfurterskolens kritiske teori. Men hvorledes skal «anerkjennelse» forstås? Og hvorledes kan anerkjennelse innløse menneskeverdets universelle og egalitære fordring? Jürgen Habermas' og Axel Honneths «familiekrangel» bidrar med relevant innsikt om relasjonen mellom menneskeverd og anerkjennelse. Dette er en innsikt med affinitet til menneskeverdets normative legitimering i dagens transnasjonaliserte verden.

Nøkkelord: Menneskeverd, transnasjonal anerkjennelsespolitikk, Jürgen Habermas, Axel Honneth

English summary: Recognition and the Grounding of Human Dignity – Towards a Transnational Politics of Recognition

Recognition plays a key role in the Frankfurt School Critical Theory's approach to human dignity. Still, the question could arise as to how the notion of recognition should be understood, and how recognition may relate to the grounding of the concept of human dignity in a universal and egalitarian manner. Jürgen Habermas and Axel Honneth's «family quarrel» contributes a relevant insight into the relationship between human dignity and recognition, an insight that has affinity with the normative legitimacy of human dignity in today's transnationalised world.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2011-10-11

How to Cite

Lysaker, O. (2011). Anerkjennelse og menneskeverdets forankring: Henimot en transnasjonal anerkjennelsespolitikk. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 5(2), 101-122. https://doi.org/10.5324/eip.v5i2.1773

Issue

Section

Artikler - Articles