Nyhet fra FME NTRANS

Nyhet fra FME NTRANS

 

 

Nye brukercaser i NTRANS

Nye brukercaser i NTRANS

 

NTRANS-forskere samarbeider på Brimi
FYSISK SAMARBEID: Det ble ett fysisk møte mellom NTRANS-forskerne i utvidet ledergruppe på Brimi høsten 2021. Forhåpentlig blir det også noen fysiske møter med brukerpartnere framover. (Foto: Vibeke Ann Pettersen/NTRANS)

 

Det blir et aktivt år, med flere nye brukercaser og fortsettelse på de som har startet opp, sier forsker Ragnhild Freng Dale i Vestlandsforsking. Hun leder forskningsområde 5, brukercase og innovasjon.

(Publisert 18.02.2022)

På årskonferansen i desember var det en egen workshop for planlegging av nye brukercaser i NTRANS. Der ble flere nye temaer definert og bestemt for samarbeid mellom forskere og partnere i NTRANS. Flere nye caser er allerede satt opp og de har invitert til workshops og webinar. Se mer detaljert om datoer for ulike workshops og arrangement nederst på denne siden: Siste nytt om brukercasene i NTRANS.

Nytt brukercase: Offshore vind og samfunnet

FME NTRANS og FME NorthWind har nylig startet et felles brukercase med fokus på samfunnsaspekter ved havvind, brukercase 6.

Det ledes av Sara Heidenreich fra NorthWind og Tomas Moe Skjølsvold fra NTRANS. På oppstartsworkshopen 4. februar ble brukerpartnerne utfordret til å reflektere rundt hva som er de viktigste samfunnsaspektene for denne teknologien. Her fikk vi på den ene siden presentert sju perspektiver fra ulike deler av industrien og ulike forvaltningsnivå.
I tillegg arbeidet alle interaktivt i en stor gruppe forskere og brukerpartnere for å samskape en felles forståelse av de viktigste problemstillingene. Dette vil danne grunnlaget for arbeid i workshops fremover. Alt i alt deltok rundt 45 personer på samlingen.

– Det er stor interesse for dette brukercaset fra både brukerpartnere og forskere. Jeg ble imponert over refleksjonsnivået til brukerpartnerne som står i disse samfunnsutfordringene hver eneste dag, sier Tomas Moe Skjølsvold.
NTRANS og NorthWind har et luksusproblem når det gjelder å velge tematisk innretning på det videre arbeidet. Foreløpig er det tre fokusområder som blinker seg ut.

Tavle med postits fra workshop i brukercase 6
Tavle med postits fra første workshop i brukercase 6.

– Spennende problemstillinger

For det første er mange opptatt av det offentlige ordskiftet og å forstå dynamikken i kontroversen som utspiller seg, og hvordan man selv bør kommunisere. For det andre er det en bred interesse for å jobbe med areal og sted, en problematikk som strekker seg fra spørsmål om lokal verdiskapning til geopolitikk. For det tredje er det en stor interesse for dialog, involvering og deltakelsesproblematikk. På den ene siden er det et ønske om å forstå hvordan dette kan gjøres bedre for å unngå konflikter, men på den andre siden er det også en bekymring for om for omfattende involveringsprosesser vil bremse tempoet på utviklingen.

– Dette er spennende problemstillinger som kan belyses fra ulike samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver fra fagmiljøene i NTRANS og NorthWind. Samtidig kan vi forskere lære veldig mye fra brukerpartnernes erfaringer, sier Sara Heidenreich. 

Kontakt:
tomas.skjolsvold@ntnu.no (NTRANS) eller sara.heidenreich@ntnu.no (NorthWind)


Siste nytt om brukercasene i NTRANS

Ragnhild Freng Dale kommer med en brukercase-oppdatering her. 

Brukercase 3b: Dekarbonisering av godstransport mellom storbyene.
Hadde møte i slutten av januar, og e-post med videre plan for året er sendt til brukerpartnerne av NTNU-forsker Steffen J. bakker.

Brukercase 4: CCS, CDR og negative utslipp skal ha workshop under NTNU Energy Transition Week, fredag 1. april. Se mer om workshopene her.

Brukercase 5: Bærekraftig utvikling av innovasjonsdistrikt. Legger akkurat nå planer for løpet framover. Oppstart planlegges i løpet av mars.

Brukercase 6: Samfunnsaspekter ved havvind. Planlagte workshops: den første ble arrangert 4. februar. Invitasjoner er sendt ut i Outlook-kalender til partnere. Ta kontakt hvis du/dere ikke har mottatt invitasjoner.
Plan for resten av våren:
11. mars: workshop 2
7. april: workshop 3
12. mai: workshop 4
9. juni: workshop 5

Brukercase 7: Integrerte markeder for energi og fleksibilitet startet opp med første workshop torsdag 17. februar, og har planlagt 5 workshops i løpet av året, og muligens litt inn i 2023. Invitasjoner kommer. Kontaktperson: Stian Backe.

Brukercase 8: Energiframskriving, scenarier og klimamål: Ledes av Kari Espegren (IFE) og starter opp i 2. kvartal.

Brukercase 1: Lokal oppbygging av lavutslippssamfunnet, er avsluttet. Se policy briefs og nyhetssaker på denne nettsiden. Der vil mer innhold om flere brukercaser bli lagt til utover våren. 

Se også arrangementssiden, og oversiktskalenderen (TeamUp) for å å følge med på arrangementer i NTRANS.

 


Sosiale medier

Logo

Logo

Leder forskningsområde 5

Leder forskningsområde 5

Portrett, Ragnhild Freng Dale
Ragnhild Freng Dale er leder av forskningsområde 5, brukercase og innovasjon. (Foto: Silje Nårstad/NTRANS)

Brukercase-ledere

Brukercase-ledere

Aurora Andersson, Fred. Olsen Seawind

Sara Heidenreich og Tomas Moe Skjølsvold
NTNU-forskerne Sara Heidenreich og Tomas Moe Skjølsvold (Foto til høyre: Silje Nårstad/NTRANS)