Hanna og John Olav Stubbans matematiske fond ved NTNU

Hanna og John Olav Stubbans matematiske fond ved NTNU

Hanna og John Olav Stubbans matematiske fond ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ble opprettet i 2001 for å belønne lovende unge matematikere.

Prisen gis normalt ut årlig til de to beste studentene som er i ferd med å gjennomføre et mastergradsstudium i matematisk fag ved NTNU. Prisen kan også unntaksvis gis til ph.d.-studenter.

Prismottaker må være norsk statsborger eller ha gjennomført mesteparten av sin utdanning i Norge. Fondet ble opprettet med midler testamentert av Stubban og donert av Stubban-familien.

Prisvinnere

Prisvinnere

Prisvinnere
Studieår Prisvinnere
2022/2023 Elias Klakken Angelsen, Simen Knutsen Furset, Michael Gjertsen og Bjørnar Gullikstad Hem
2021/2022 Anders Taraldsrud Løkken Hoel og Trygve Poppe Oldervoll
2020/2021 Jacob Fjeld Grevstad
2019/2020 Erlend Bergtun, Karine Hagesæther Foss og Henrik Syversveen Lie
2018/2019 Erlend Due Børve, Peter Marius Flydal og Silius Mortensønn Vandeskog
2017/2018 Emilie Bjørlo Arentz-Hansen, Johanne Haugland, Eivind Otto Hjelle og Helge Knutsen
2016/2017 Are Austad og Eirik Skrettingland
2015/2016 Sondre Tesdal Galtung og Petter Kjeverund Nyland
2014/2015 Sofia Lindqvist
2013/2014 Sondre Kvamme, Kristoffer Varholm og Ailo Aasen
2012/2013 Ole Fredrik Brevig
2011/2012 Haakon Christopher Bakka og Tor Inge Birkenes
2010/2011 Geir Bogfjellmo, Geir-Arne Fuglstad og Sigrid Grepstad
2009/2010 Johan Steen
2008/2009 Siri-Malén Høynes og Eivind Fonn
2007/2008 Daniel Martin Lewis Barker, Kjersti Solberg Eikrem og Kjartan Rimstad
2006/2007 Børge Nordli og Lars Sydnes
2005/2006 Øystein Øvreås Thuen og Svein Arne Eggebø Valvik
2004/2005 Jan-Fredrik Olsen og Anette Wrålsen
2003/2004 Marte Godvik og Michael Borenstein Andersen
2002/2003 Heidi Dahl og Vegard Kippe
2001/2002 Erik Christian Hannestad, Geir Arne Hjelle og Ingrid Hobæk Haff

Statutter

Statutter


§1 Fondets navn er «Hanna og John Olav Stubbans matematiske fond ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)».

Fondet har status som privat stiftelse.

§2 Fondets grunnkapital er kr. 900.000,-*

§3 Fondets formål er å belønne lovende unge matematikere ved utdeling av Stubbans Matematiske pris.

Stubbans matematiske pris gis normalt ut årlig til de to beste studentene som er i ferd med å gjennomføre et mastergradsstudium i matematisk fag ved NTNU. Prisen kan også unntaksvis gis til PhD-studenter.

De fast vitenskapelige ansatte ved Institutt for matematiske fag har forslagsrett på kandidater.

Det totale prisbeløp hvert år bør normalt ikke overstige fondets avkastning.

Prismottaker må være norsk statsborger eller ha gjennomført mesteparten av sin utdanning i Norge.

§4 Fondet skal ha et styre på 3 - tre - medlemmer, oppnevnt av Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk etter innstilling fra Institutt for matematiske fag. Minst en av instituttets fast ansatte professorer skal være representert i styret. Begge kjønn skal være representert i styret.

Styremedlemmene tjenestegjør i 4 - fire - år.

§5 Fondet skal undergis den kontroll og regnskapsrevisjon som gjelder for legater og fond tillagt NTNU.

§6 Fondet skal for øvrig forvaltes i samsvar med den til en hver tid gjeldende stiftelseslov.

§7 Disse statutter kan endres av Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk etter innstilling fra Institutt for matematiske fag.

* Grunnkapitalens eksakte beløp vil først bli fastlagt ved det endelige booppgjør. Dekanus gis fullmakt til å korrigere beløpet i henhold til dette.

Vedtatt i fakultetsstyrets møte 2001-02-14. Styresak 2001/02.

Fondets styre

Fondets styre

Historie

Historie

John Olav Stubban

John Olav Stubban (1909–1994) var professor i matematikk ved Norges tekniske høgskole (NTH) i perioden 1956–1974, men han deltok også aktivt i oppbyggingen av et undervisningstilbud i matematikk ved Norges Lærerhøyskole (NLHT).

Han var kjent som en fremstående pedagog og inspirerende foreleser. Hans viktigste vitenskapelige bidrag var innen retningsgeometri og algebraisk geometri.

Hanna og John Olav Stubban
Hanna og John Olav Stubban