Kulturarv ved landets eldste vitenskapelige bibliotek

Rolv Nøtvik Jakobsen

Rolv Nøtvik Jakobsen, dr.theol, førstebibliotekar ved NTNU-Gunnerusbiblioteket. Har utgitt boka "Gunnerus og nordisk vitskapshistorie", Oslo 2015.

Norges første flora 250 år

Norges første flora 250 år

av 30. august 2016 i Bokhistorie, UBrss med 2 Kommentarer

Den første vitskapelege skildringa av den norske floraen kom ut i Trondheim i 1766, for nøyaktig 250 år sidan. Forfattaren av boka Flora Norvegica var Johan Ernst Gunnerus (1718-1773). Gunnerus hadde vore biskop i Trondheim sidan 1758 og var ein lærd teolog som stifta Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og som også var redaktør for […]

Les videre »

Topp