Nyheter om kilder, arrangementer og historisk materiale

Om oss / kontakt

Bloggen
Lokal- og slektshistorie er hjelpedisipliner for historiefaget, og et felt som interesserer mange. I bloggen vil du få nyheter og korte artikler om bibliotekets nye og historiske lokal- og slektshistoriske kilder.

Gunnerusbiblioteket

Gunnerusbiblioteket i høstsol

Foto: Nils Eikeland/NTNU

Gunnerusbiblioteket var opprinnelig biblioteket til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, og ble stiftet i 1768. Det er dermed Norges eldste vitenskapelige bibliotek. Biblioteket anskaffer og tar vare på kilder som geografisk begrenses til området fra Nordmøre i sør til Saltfjellet i nord. Det eier alle norske bygdebøker som er gitt ut, og har en av landets største slektshistoriske samlinger. I biblioteket arrangeres Slektsforum i samarbeid med Norsk Slektshistorisk Forening, Trøndelag.

Forfatteren
Portrett av Sølvi LøchenSølvi Løchen er universitetsbibliotekar ved Gunnerusbiblioteket og fagansvarlig for lokal- og slektshistorie.

Topp