Nyheter om kilder, arrangementer og historisk materiale

Fagressurser

Kilder til lokal- og slektshistorie

Generell hjelp:

Har du spørsmål eller trenger du personlig veiledning? Kontakt din fagansvarlig.

Master-/diplomoppgaver

 • Samlet oversikt finnes i arkivet vårt, NTNU Open.
 • Alle oppgaver er også søkbare i Oria.

Sentrale databaser

 • Oria.no. Universitets- og høyskolebibliotekenes felles database til trykte og elektroniske bøker, artikler, manuskripter, arkiver, mm.
 • JSTOR. (kun NTNU) Vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst. Dekker humaniora og økonomi.
 • Idunn. (kun NTNU) Norske tidsskrifter fra Universitetsforlaget innen juss, pedagogikk, helse og sosialfag, samfunnsfag, humanistiske fag og økonomi i fulltekst.
 • Gunnerus.no. NTNUs digitaliserte spesialsamlinger.
 • Trondheimsbilder. NTNU, Trondheim folkebibliotek og Trøndelag folkemuseum.
 • Marcus. Spesialsamlingene ved Universitetet i Bergen.

Andre nyttige ressurser

Wikier

 • Lokalhistoriewiki. En fag- og forskningswiki som drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI).
 • Wiki Strinda. Leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i Strinda kommune og Trondheim kommune.
 • Wikipedia. Den frie encyklopedi.
 • Slektshistoriewiki. Norsk Slektshistorisk Forenings egen wiki for slektsforskere.
Topp