Kategorier
Arkiv Studentblogg

Bokhistorie og resepsjon – Ibsen vs. Jonas

Bildet viser en oppsetning av Samfundets støtter ved Det Kongelige Teater i København. Bildet viser en oppsetning av Samfundets støtter ved Det Kongelige Teater i København. Oppsetning av Samfundets støtter ved Det Kongelige Teater i København.
Denne høsten skal Thea, Nora og Linnea jobbe med fokusområde to – resepsjon og bokhistorie. Vi har valgt å fokusere på Ibsen i Tyskland, og stykket Samfundets støtter. Stykket handler om konsul Bernick som blir framstilt som den eneste ærlige politikeren i byen. Problemer oppstår da han utnytter sin politiske posisjon for å opprette en jernbanelinje.

Dramaet ble utgitt i 1877, og samme år ble flere uautoriserte oversettelser utgitt i Tyskland, da stykket ikke var beskyttet av lov om opphavsrett. Dette førte til sinte brevvekslinger mellom Ibsen og den tyske oversetteren Emil J. Jonas, som kontaktet Ibsen for å informere om at en tysk utgave var på vei og ville bli oppført i Berlin. Ibsen ble rasende og mente at Jonas umulig kunne ha forstått stykket når han foretok de endringer han gjorde i den tyske utgaven (Aarseth: 2016).

Denne uken har vi kommet i gang med arbeidet, og laget oss en plan for videre arbeid utover høsten. Vi har valgt oss følgende problemstilling, som vi skal jobbe med gjennom hele semesteret:

Samfundets Støtter (1877) av Henrik Ibsen ble oversatt til tysk av Emil Jonas i 1878. Hvordan skiller oversettelsen, Die Stützen der Gesellschaft, seg fra originalen? Hvilke kontekstuelle faktorer kan ha påvirket forskjellene?

Vi har også bestemt oss for en del bakgrunnsmateriale som kan være greit å ha med i forbindelse med oppgaven:

 • Generell bakgrunnsinfo om stykket og bokutgivelsen
 • Teater – hvor ofte ble stykket satt opp i Tyskland, vs. i Norge, Frankrike og England? Periode: 1877-1920.
 • Er det noen steder stykket blir spilt oftere enn andre? Kan det være grunner til dette?
 • Når kommer Samfundets støtter til Tyskland for første gang.
 • Hvem var Emil Jonas? Brevvekslingen mellom Emil Jonas og Ibsen. Hvordan så Ibsen på den uautoriserte oversettelsen til Jonas?
 • Hvordan ble stykket mottatt i Tyskland? Vi skal se på anmeldelser fra digitaliserte, tyske aviser i perioden stykket ble satt opp.
 • Har den tyske oversettelsen blitt spilt i andre tyskspråklige land?
 • Hvordan påvirker bokhistorien resepsjonen av stykket? Med bokhistorie menes blant annet papir, format og teksttyper. Var stykket tenkt kun til teater eller skulle teksten også bli lest?
 • På hvilken måte påvirker fraværet av copyrightlover i Norge på den tiden resepsjonen i Tyskland?

Vi kommer nok helt sikkert til å endre litt på dette utover i semesteret, etter hvert som vi kommer godt i gang med lesing og analyser.

Planen for neste uke er:

 • Levere inn problemstilling og publisere blogginnlegg innen tirsdag
 • Lese Samfundets støtter på norsk.
 • Skrive oppsummering av stykket
 • Fordele videre arbeid

 

Kilde:

Aarseth, Asbjørn (2016). Innledning til Samfundets støtter. Hentet fra:

http://ibsen.uio.no/DRINNL_SS%7Cintro_publication.xhtml (Lastet ned 1.9.2016).

Bildet er hentet fra: http://ibsen.nb.no/id/140.0