Thea Segtnan

Forskningsrapport – Ibsen vs. Jonas

av 14. november 2016 i Arkiv, Studentblogg med Ingen kommentarer
Forskningsrapport – Ibsen vs. Jonas

Innledning Dette avsluttende blogginnlegget handler om vårt forskningsprosjekt i faget NORD2100 ved NTNU. Vår gruppe, bestående av Linnea, Thea og Nora, tilbrakte høstsemesteret 2016 med å sammenligne Henrik Ibsens “Samfundets støtter” med den tyske oversettelsen “Die Stützen der Gesellschaft” av Emil Jonas. “Samfundets Støtter” handler om Konsul Bernick som bor sammen med familien sin i […]

Les videre »

“Det lever og ånder i Tyskland en annen mann utenom hr. J., som ikke er ubekjent med den tyske scene. Han heter Henrik Ibsen.”

av 1. november 2016 i Arkiv, Studentblogg med Ingen kommentarer
“Det lever og ånder i Tyskland en annen mann utenom hr. J., som ikke er ubekjent med den tyske scene. Han heter Henrik Ibsen.”

“Samfundets Stötter” och hr. E. Jonas. Denne uken fikk vi endelig, etter mye om og men, sett på mikrofilmen med Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, som ble sendt til oss fra Stockholm. Vårt arbeid med mikrofilm startet for godt over en måned siden. Først fikk vi tilsendt feil årstall fra Stockholm. Når vi så fikk den […]

Les videre »

“Et Nordmands-ord står fast som Dovrefjelds klipper”

av 27. september 2016 i Arkiv, Studentblogg med 1 Kommentar
“Et Nordmands-ord står fast som Dovrefjelds klipper”

Denne uken har vi fortsatt med den tyske oversettelsen til Emil Jonas av Henrik Ibsens “Samfundets Støtter”. Det er mange detaljer og mye man kan fokusere på, så det tar ganske lang tid å nærlese de to tekstene. Denne uken fant vi ut at de passasjene vi fokuserte på var svært like både i innhold […]

Les videre »

Bokhistorie og resepsjon – Ibsen vs. Jonas

av 6. september 2016 i Arkiv, Studentblogg med Ingen kommentarer
Bokhistorie og resepsjon – Ibsen vs. Jonas

Denne høsten skal Thea, Nora og Linnea jobbe med fokusområde to – resepsjon og bokhistorie. Vi har valgt å fokusere på Ibsen i Tyskland, og stykket Samfundets støtter. Stykket handler om konsul Bernick som blir framstilt som den eneste ærlige politikeren i byen. Problemer oppstår da han utnytter sin politiske posisjon for å opprette en […]

Les videre »

Topp